ตัฟซีร ซูเราะตุลอันอาม (6)

วีดีโอ

เอกสารประกอบการบรรยาย : อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย (pdf)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่