ปัญหาในการละหมาด

 

 
ไฟล์เสียง

 

การอะซาน

 
 
ตะยัมมุม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ - การคำนวณเวลาละหมาด, กิบลัต

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0
Your rating: None