อัลอัสมาอุลฮุสนา

No replies
bcozof
Offline
Last seen: 5 years 36 weeks ago
Joined: 25.5.09

อัสลามุอะลัยกุมวาเราะมาตุลลอฮวาบารอกาตุ

หนูอยากได้ อัลอัสมาอุลฮุสนาทั้ง 99 พระนามพร้อมความหมายคะ เพราะไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่เป็นพระนามหรือเป็นกริยาของพระนามนั้นๆคะ

ญะซากุมุลลอฮค็อยรอนมากๆคะ