วันอีดและอุฎหิยะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน), สิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺ, ความสำคํญของ "อัลลอฮุอักบัร" ในชีวิตมุสลิม
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5.12.08
วันที่อัพ: 
Thu, 14/05/2009 - 22:20
ขนาดไฟล์: 
10.00 mb
รายละเอียด: 

 

icon4: