ซาดุลมะอาด (แบบฉบับท่านนบี)

หมวดหมู่ » อัซซุนนะฮฺ » ซาดุลมะอาด(แบบฉบับท่านนบี)

 

อธิบายหนังสือซาดุลมะอาด(แบบฉบับท่านนบี )

 

زَادُ المَعَادِ

เสบียงแห่งวันกิยามะฮฺ

 

في هدي خير العباد

ด้วยทางนำของบ่าวของอัลลอฮฺที่ประเสริฐยิ่ง(คือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)

لإبن قيِّم الجَوزِيَّة

ของ อิบนุก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ

(ท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขณะเดินทางจากเมืองชามไปมักกะฮฺเป็นเวลาประมาณสองเดือน โดยได้อ้างอิงหลักฐานต่างๆ จากความทรงจำของท่าน)

[ดาวน์โหลดหนังสือ]

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ณ มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ หลังละหมาดศุบฮฺ