ฆ็อซซะฮฺ

Image: 

 

  ไฟล์ดุอาอฺ

ฆ็อซซะฮฺ : มุฮัรรอม 1430

อัลกุดส์ ฟิลัสฏีน