อะกีดะตุสสะลัฟ

บรรยายวิชาอะกีดะตุสสะลัฟ

โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

ณ มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ

หนังสือประกอบการบรรยาย

  • หนังสือ "หลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์ (อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัล-ญะมาอะฮฺ)"

    เรียบเรียงโดย อับดุลลอฮฺ บินอับดิลหะมีด อัล-อะษะรีย์

    แปลโดย นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ

  • الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة