السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

แถลงการณ์หมายเลข 3903

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1439 และ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


1561 ให้ซะกาตกับผู้ยากจนขัดสน แต่เค้าไม่่ละหมาดได้หรือไม่
1500 มีข่าวว่าจะเกิดจันทรุปราคาคืนนี้ ถ้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ได้รับข่าวว่าม...
ปัญหาการละหมาดของทหารเกณฑ์ชายแดน
1178 การซินามีแบ่งประเภทหรือไม่ และหุก่มของแต่ละประเภทเป็นอย่างไร
มุสลิมจะผสมเทียมสัตว์ได้หรือไม่
หญิงตั้งครรภ์ไปหาหมอ มีการตรวจโดยเอาอุปกรณ์ใส่เข้าไปในช่องคลอด กรณีนี้เสียบวชหรื...
1056 เพิ่มซิเกรหลังละหมาดได้หรือไม่
1165 การส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมรายการชิงโชค เป็นการเสี่ยงโชคหรือไม่
1574 ดูเดือนตามซาอุดี้หรืออย่างไรครับ
หลังละหมาดวันศุกร์มีละหมาดซุนนะฮฺหรือไม่
ถ้าเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่าเห็นเดือนที่ไหนในโลกก็ออกอีดได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าเห็นเด...
1393 การจัดงานวัดเกิดว่ามีขอบเขตแค่ไหนที่มุสลิมพอจะกระทำได้ หรือว่าทำไม่ได้เลยแม...
 เวลาละหมาด (กรุงเทพและปริมณฑล)
 
(เวลาละหมาดคำนวณโดย Al-falak ตามสูตรของ islaminthailand.org)

 

ปฏิทินอิสลาม

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 56 (อายะฮฺ 105) -อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ, ทัศนะอุละมาอฺในเรื่องบิดามารดาท่านนบีเป็นผู้ปฏิเสธ?, แสวงหาสัจธรรม, สุจริตใจต่อสัจธรรม, กุรอานจะทำให้หลงหรือให้... -1,093 4.4.17
อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัร (สู่อีมานที่มั่นคง 28) -711
หะดีษที่ 43 การแบ่งมรดก (6) -824
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 252 (หะดีษที่ 43/6) -จบหะดีษสุดท้าย// เครือญาติที่ไม่ได้มีสิทธิชัดเจน ไม่มีระบุในกุรอาน, เป็นเครือญาติทางผู้ชายที่น่าจะได้มรดก(หรือเป็นอะศอบะฮฺ) แต่ถูก... -1,686 30.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 55 (อายะฮฺ 104) -คุณค่าของความจริง, ความจริง-ความเท็จ, เครื่องมือในการค้นหาความจริง, หะดีษยุคแห่งความหลอกลวง(รุวัยบิเฎาะฮฺ), ฟิตนะฮฺที่เข้าสู่หัวใจ... -978 28.3.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 251 (หะดีษที่ 43/5) -กะลาละฮฺ(มัยยิตไม่มีพ่อแม่ลูก), การรับมรดกของพี่น้อง, พ่อแม่เดียวกัน, พ่อเดียวกัน, แม่เดียวกัน, -1,359 23.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 54 (อายะฮฺ 103) -สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น, การมองเห็นอัลลอฮฺ ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺฯ, มุอฺตะซีละฮฺ, -1,098 21.3.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 250 (หะดีษที่ 43/4) -การแบ่งมรดกให้ปู่-ย่า, การเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการและมารยาทในการเห็นต่างทางวิชาการ -2,720 9.3.17
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 53 (อายะฮฺ 101-102) -อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์), หะดีษบิฏอเกาะฮฺ(บัตร), คุณค่าของ ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ,ความศรัทธาในพระเจ้าของคริสต์, -1,974 7.3.17
หะดีษที่ 44 สตรีที่ห้ามนิกาหฺ, การเป็นมะหฺรอม, เครือญาติทางน้ำนม (2) -641
อัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 25 ม.ค.60 -955 25.2.17
ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 249 (หะดีษที่ 43/3) -สิทธิในมรดก อัลฟุรูฎ อัลมุก็อดดะเราะ, อะศอบะฮฺ (ญาติใกล้ชิดที่สุด เป็นชายเท่านั้น), การรับมรดกของภรรยา(สามี), อุมะรียะตัยนฺ, พ่อแม... -2,360 2.3.17