ขอเรียนถามเรื่องดอกเบี้ยและการทำหมันแมวค่ะ

1 reply [Last post]
cuttariya
Offline
Last seen: 6 years 31 weeks ago
Joined: 8.12.09

ขอเรียนถามดังนี้ค่ะ

1. ถ้าเราเอาเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สหกรณ์เขาแจกแต่ละปีไปซื้ออาหารแมวเลี้ยงแมวที่บ้านหรือแมวจรจัดได้ไหมคะ

2. เราสามารถทำหมันแมวได้ไหมคะ เป็นที่ต้องห้ามในอิสลามไหมคะ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีลูก เนื่องจากมีพื้นที่ที่บ้านน้อย และบางตัวก็เป็นแมวจรจัด โดยเอาไปทำที่ร้านสัตวแพทย์ค่ะ

ย่าซากั้ลลอฮุคอยร็อนล่วงหน้าค่ะ

icon: 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dp6admin
Offline
Last seen: 4 weeks 6 days ago
Joined: 15.2.09
คำตอบ - ทำหมันแมว

2. เราสามารถทำหมันแมวได้ไหมคะ เป็นที่ต้องห้ามในอิสลามไหมคะ ทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อป้องกันไม่ให้มีลูก เนื่องจากมีพื้นที่ที่บ้านน้อย และบางตัวก็เป็นแมวจรจัด โดยเอาไปทำที่ร้านสัตวแพทย์ค่ะ

รับฟังคำตอบได้ที่

เลี้ยงแมวที่บ้านจะเอามันไปทำหมันได้มั้ย ผิดหลักการศาสนหรือไม่
http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=qa/3158