การสบถหยาบคายในหรือบริเวณมัสยิด

1 reply [Last post]
Mustafa3
Offline
Last seen: 8 years 20 weeks ago
Joined: 25.1.10

สลามพี่น้องมุสลิม

ตอนนี้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในฮ่องกง วันนี้ข้าพเจ้าไปมัสยิดที่ Islamic Union of Hong Kong ถนน Oi Kwan ย่าน Wanchai ช่วงดุฮริ สถานที่นี้เป็นทั้งศูนย์กลางอิสลาม และมัสยิด Ammar ที่นี่มีมุสลิมจีนทัองถิ่นอาศัยอยู่ประมาณ 40,000 คน นอกจากนั้นมาจากภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก อัลฮัมดุลิลิลาฮ์ ที่นี่มีอาหารจีน และติ่มซำฮาลาล สูตรฮ่องกงขนานแทัรับประทานด้วย

ข้าพเจ้าเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรก เพราะอยู่ไกลจากที่พักของข้าพเจ้า ขณะที่ลงลิฟท์มาถึงชั้นล่างสุด ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าถึงแล้ว จึงได้ไม่ได้ออกจากลิฟต์ในทันใดและขวางประตูลิฟท์ไว้ จนคนข้างในสบถด้วยคำหยาบคายเป็นภาษาอังกฤษ และพูดให้ข้าพเจ้าหลีกทาง (ความจริงพูดกันดีๆก็ได้) ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจกับการกระทำของเขามาก หากเขาเป็นมุสลิม (หากเขาไม่ใช่มุสลิม ข้าพเจ้าจะไม่คิดอะไรเลย) จนถึงเวลานี้แล้ว (มักริบ) ก็ยังไม่รู้สึกสบายใจดี

ถึงตอนนี้ข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์ทรงให้ข้าพเจ้าได้พบกับคนอีกประเภทหนึ่ง เพราะก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ ข้าพเจ้าคิดหวังไว้สูงมาตลอดว่าจะได้รับการปฏิบัติต่อและความมีมารยาทที่ดีจากพี่น้องมุสลิมด้วยกันในบ้านของพระเจ้า ให้อภัยและขอดุอาให้กับเขา

อยากทราบว่ามีอัลกุรอานหรือหะดิษบทใดที่กล่าวถึงการสบถคำหยาบคาย ในหรือบริเวณมัสยิดบ้าง

วัสลาม

AttachmentSize
rit032002-rude-in-masjid.mp3235.27 KB

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dp6admin
Offline
Last seen: 7 weeks 3 days ago
Joined: 15.2.09
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 27 ม.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)