เค้กที่ทำมาจากส่วนผสมของแอลกอฮ์มุสลิมสามารถทานได้หรือไม่ครับ

1 reply [Last post]
๊Unuds
Offline
Last seen: 8 years 49 weeks ago
Joined: 21.12.09

อัสลามมุอะลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิ วะบะเราะกะตุฮฺครับ

คือว่า เค้กที่มีส่วนประสมของเหล้าอะครับ เราสามารถทานได้รึป่าว

เพราะว่า เค้กที่นำเหล้ามาเป็นส่วนผสมให้กลิ่นดีขึ้น เนื่องจากเค้กที่ทำมาจากแอลกอฮ์นั่นกินแล้วจะไม่เกิดความเมาเลยครับ

เพราะส่วนที่ทำให้กินแล้วเมานั้นได้หายไปตอนที่อบเค้กแล้ว อยากทราบว่าแบบนี้มุสลิมสามารถทานได้ไม๊ครับ

ยะซากัลลอฮฺครับผม

AttachmentSize
rit029402-alcohol-cake.mp3418.39 KB

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
dp6admin
Offline
Last seen: 1 day 10 hours ago
Joined: 15.2.09
คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ 23 ธ.ค. 52 (รายการอัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม)