ปัญหาเกี่ยวกับอีดและอุฎหิยะฮฺ

วันอีดและอุฎหิยะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ, อีด, อุฎหิยะฮฺ(กุรบาน)

1693 กุรบานส่วนเดียว ครอบคลุมทั้งครอบครัวหรือไม่ ?

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฏอ อะหมัด สมะดี
วันที่ตอบ : 23 พ.ค.54
 
 
 
 

1692 คนที่จะเชือดกุรบานห้ามตัดเล็บตัดผม จะเริ่มเมื่อไหร่

คำถาม: 
เคยได้ยินมาว่าคนที่จะเชือดกุรบานห้ามตัดเล็บตัดผม จะเริ่มเมื่อไหร่ ถ้ามีอาชีพตัดผมจะตัดผมให้คนอื่นได้หรือไม่

คำตอบ :

1690 การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?

คำถาม: 
คำถาม : การแบ่งเนื้อกุรบานที่ดีที่สุดควรแบ่งอย่างไร ?

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี

1674 วันที่ 1-9 ซุลฮิจญะฮฺมีซุนนะฮฺให้ถือศีลอดหรือไม่

คำถาม: 
วันที่ 1-9 ซุลฮิจญะฮฺมีซุนนะฮฺให้ถือศีลอดหรือไม่ ? ถือศีลอดชดใช้ในช่วงสิบวันแรกซุลฮิจญะฮฺได้หรือไม่ ?

Syndicate content