ปัญหาในการละหมาด

อะซาน, อาบน้ำละหมาด, ละหมาด, ละหมาดซุนนะฮฺ, ญะนาซะฮฺ, ละหมาดเดินทาง, ละหมาดกลางคืน ฯลฯ

1694 1.การอ่านฟาติหะฮฺในละหมาด 2.อ่านฟาติหะฮฺไม่ทันอิมาม

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฏอ อะหมัด สมะดี

1686 การละหมาดตะรอวีหฺแบบไม่ต่อเนื่อง

คำถาม: 
การละหมาดตะรอวีฮฺแบบไม่ต่อเนื่องคือละหมาดในช่วงต้น(หลังอิชาอฺ) 4 รอกอัต และที่เหลือจะละหมาดในช่วงท้ายของกลางคืน สามารถทำได้หรือไม่/อย่างไหนประเสริฐกว่า

คำตอบ

1685 ละหมาดตะรอวีหฺที่บ้านหรือมัสญิดดีกว่า, 11 หรือ 21, ละหมาดช่วงไหนของกลางคืน

๑.จากหะดีษที่กล่าวว่า “การละหมาดกับอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนจบ จะถูกบันทึกเสมือนละหมาดทั้งคืนนั้น” อยากทราบว่า อิหม่ามในที่นี้หมายถึงอิหม่ามประจำมัสยิดหรืออิหม่ามนำละหมาดทั่วไป เช่น ตามมุศ็อลลา หรือที่บ้าน
 

1678 เศาะละวาตในตะชะฮุดแรกและสุดท้าย วาญิบหรือไม่

ส่วนหนึ่งจากรายการ "อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม วันที่ 19 มี.ค.57"
ทาง White Channel
 
รับชมรายการสดได้ทุกวันพุธ เวลา 20.30 น.
ทาง http://whitechannel.tv/
 
Syndicate content