ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44)

หัวข้อเรื่อง: 
- การสนทนาระหว่างชาวสวรรค์, ชาวสวรรค์กับชาวนรก
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
22 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
30.10.18
ขนาดไฟล์: 
61.50 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
15 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
23.10.18
ขนาดไฟล์: 
56.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38)

หัวข้อเรื่อง: 
ชาวนรก, วิญญาณ
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
8 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
16.10.18
ขนาดไฟล์: 
63.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
1 เศาะฟัร 1440
วันที่บรรยาย: 
9.10.18
ขนาดไฟล์: 
48.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35)

หัวข้อเรื่อง: 
"สำหรับแต่ละประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลาหนึ่ง ครั้นเมื่อกำหนดเวลาของพวกเขามาแล้ว พวกเขาจะขอให้ล่าช้าไปสักชั่วเวลาหนึ่งก็ไม่ได้..."
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
23 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
2.10.18
ขนาดไฟล์: 
66.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 12 (อายะฮฺ 32-33)

หัวข้อเรื่อง: 
ปธน.มอริทาเนีย สั่งปิดศูนย์ผลิตอุละมาอฺ(مركز تكوين العلماء) ของ เชคมุฮัมมัดอัลหะซัน วิลดิดดู อัชชิงกีฏียฺ
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
16 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
25.9.18
ขนาดไฟล์: 
75.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
9 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
18.9.18
ขนาดไฟล์: 
59.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
2 มุฮัรรอม 1440
วันที่บรรยาย: 
11.9.18
ขนาดไฟล์: 
47.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27)

หัวข้อเรื่อง: 
- เครื่องนุ่งห่มแห่งตักวา - ญินเห็นมนุษย์ แต่มนุษย์ไม่เห็นญิน สิ่งที่จะปิดบังเอาเราะฮฺจากชัยกอน
สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
25 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
4.9.18
ขนาดไฟล์: 
52.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 8 (อายะฮฺ 24-25)

สถานที่: 
มัสญิดอาคารไวท์สเปซ
วันที่บรรยาย: 
18 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
28.8.18
ขนาดไฟล์: 
80.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content