ซูเราะฮฺอัลอันอาม

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 3 (อายะฮฺ 4)

หัวข้อเรื่อง: 
และไม่มีโองการใด จากบรรดาโองการแห่งพระเจ้าของพวกเขามายังพวกเขา นอกจากได้ปรากฏว่าพวกเขาผินหลังให้แก่โองการนั้น
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
27 เชาวาล 1436
วันที่บรรยาย: 
11.8.15
ขนาดไฟล์: 
19.20 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 2 (อายะฮฺ 2-3)

หัวข้อเรื่อง: 
ซูเราะฮฺที่ยืนยันการมีพระเจ้าด้วยเหตุผล,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 เชาวาล 1436
วันที่บรรยาย: 
4.8.15
ขนาดไฟล์: 
21.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 1 (อายะฮฺ 1)

หัวข้อเรื่อง: 
อัซซับอุฏฏิวาล (7 ซูเราะฮฺยาว), ความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอาน, เนื้อหาซูเราะฮฺ
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
13 เชาวาล 1436
วันที่บรรยาย: 
28.7.15
ขนาดไฟล์: 
22.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

มุสลิมทุกคนมีหน้าที่เผยแพร่สัจธรรม (5 รอมฎอน 1436)

หัวข้อเรื่อง: 
บทเรียนจากซูเราะฮฺอัลอันอาม, ซูเราะฮฺมักกียะฮฺ, อุมมะตุลอิญาบะฮฺ-อุมมะตุดดะอฺวะฮฺ, นะศีหัตช่วงพักละหมาดตะรอวีหฺ
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1436
วันที่บรรยาย: 
21.6.15
ขนาดไฟล์: 
3.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content