ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 28 (อายะฮฺ 41)

หัวข้อเรื่อง: 
รอซูลเอ๋ย ! จงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผู้ที่กล่าวด้วยปากของพวกเขาว่า พวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขามิได้ศรัทธา และจากหมู่ผู้ที่เป็นยิวด้วย ...
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
14 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
13.5.14
ขนาดไฟล์: 
17.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 27 (อายะฮฺ 40-41)

หัวข้อเรื่อง: 
อัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน โดยที่พระองค์จะทรงลงโทษใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงอภัยโทษแก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้น ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง, สวนอินทผลัมที่เมืองฟะดัก, ความท้อถอย(ในการทำงานศาสนา) เกิดจากการไม่มีอิคลาศ ดะอฺวะฮฺด้วยหลักการ อย่าให้ความรู้สึกพาไป การปรับความรู้สึกในการทำงานศาสนาเป็นเรื่องสำคัญ
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
7 เราะญับ 1435
วันที่บรรยาย: 
6.5.14
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 26 (อายะฮฺ 38-39)

หัวข้อเรื่อง: 
บทบัญญัติและบทลงโทษต่างๆในอิสลาม เป็นความเมตตาของ "พระผู้ทรงเมตตา(อัรเราะหฺมาน)" แก่มนุษย์, การพิจารณาโทษตัดมือ(และเท้า)สำหรับผู้ที่ขโมย, และการพิจารณาโทษสำหรับการทำซินา
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ญุมาดัลอูลา 1435
วันที่บรรยาย: 
4.3.14
ขนาดไฟล์: 
18.80 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 25 (อายะฮฺ 35-37)

หัวข้อเรื่อง: 
"อัลวะซีละฮฺ" เป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งในสวนสวรรค์, เราจะอยู่ตำแหน่งใดในสวนสวรรค์, อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, การชะฟาอะฮฺของท่านนบีในวันกิยามะฮฺ, หลักศรัทธา(อะกีดะฮฺ)ในเรื่องนรก, การชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ,
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
25 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วันที่บรรยาย: 
25.2.14
ขนาดไฟล์: 
15.70 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 24 (อายะฮฺ 35)

หัวข้อเรื่อง: 
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิด และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ และจงต่อสู้และเสียสละในทางของอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ, วะซีละฮฺ, ตักวา, วะซีละฮฺที่เป็นอุตริกรรม, ความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ, ทบทวนตนเองว่าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺแค่ไหน
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
18 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วันที่บรรยาย: 
18.2.14
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 23 (อายะฮฺ 33)

หัวข้อเรื่อง: 
"แท้จริงการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ทำสงครามต่ออัลลอฮ์ และร่อซูลของพระองค์ และพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดิน นั้นก็คือการที่พวกเขาจะถูกฆ่า หรือถูกตรึงบนไม่กางเขน หรือมือของพวกเขาและเท้าของพวกเขาจะถูกตัดสลับข้าง หรือถูกเนรเทศออกไปจากแผ่นดิน นั้นก็คือพวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้ และจะได้รับการลงโทษอันใหญ่หลวงในปรโลก"
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
11 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วันที่บรรยาย: 
11.2.14
ขนาดไฟล์: 
16.80 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 22 (อายะฮฺ 32)

หัวข้อเรื่อง: 
แท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใช่เนื่องจากกการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วก็ประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล และผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็ประหนึ่งว่าเขาไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวล และแท้จริงนั้นบรรดาร่อซูลของเราได้นำหลักฐานต่าง ๆ อันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว แล้วได้มีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดิน
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
4 เราะบีอุ้ลอาคอร 1435
วันที่บรรยาย: 
4.2.14
ขนาดไฟล์: 
15.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 6 (อายะฮฺ 4)

หัวข้อเรื่อง: 
เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขา จงกล่าวเถิด ที่ถูกอนุมัติแพวกเจ้านั้นคือสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าฝึกสอนมัน พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้แก่พวกเจ้า และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์บนมันเสียก่อน และจงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระสอบสวน
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
2 ชะอฺบาน 1434
วันที่บรรยาย: 
11.6.13
ขนาดไฟล์: 
19.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 20 (อายะฮฺ 20-26)

หัวข้อเรื่อง: 
ตัวอย่างกลุ่มชนที่ผิดสัญญากับอัลลอฮฺ, นบีมูซาและบนีอิสรออีล ช่วงที่อยู่ในคาบสมุทรซีนาย(อพยพมาจากอียิปต์)
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
23 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
26.11.13
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 19 (อายะฮฺ 19)

หัวข้อเรื่อง: 
แนวทางการทำงานดะอฺวะฮฺของท่านนบี, บิชาเราะฮฺ-แจ้งข่าวดี นิซาเราะฮฺ-ตักเตือน
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
16 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
19.11.13
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content