ศาสนาเปรียบเทียบ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 58 (อายะฮฺ 108)

หัวข้อเรื่อง: 
และพวกเจ้าจงอย่าด่าว่าบรรดาที่พวกเขาวิงวอนขอ อื่นจากอัลลอฮ์ แล้วพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮ์เป็นการละเมิด โดยปราศจากความรู้
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 เราะญับ 1438
วันที่บรรยาย: 
18.4.17
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 53 (อายะฮฺ 101-102)

หัวข้อเรื่อง: 
อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์), หะดีษบิฏอเกาะฮฺ(บัตร), คุณค่าของ ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ,ความศรัทธาในพระเจ้าของคริสต์,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
9 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
7.3.17
ขนาดไฟล์: 
19.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 52 (อายะฮฺ 99-101)

หัวข้อเรื่อง: 
การตั้งภาคี, เอาสิ่งถูกสร้าง(มัคลู้ก)มาอยู่ระดับเดียวกับผู้สร้าง(คอลิก), อัลบะดีอฺ(ผู้ทรงประดิษฐ์, เนรมิต), พระบิดา-พระบุตร, มารยาทในการศึกษาหาความรู้, มารยาทของสะลัฟในการโต้เถียง (อิมามชาฟิอี)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
2 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
28.2.17
ขนาดไฟล์: 
17.10 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 19 (อายะฮฺ 19)

หัวข้อเรื่อง: 
แนวทางการทำงานดะอฺวะฮฺของท่านนบี, บิชาเราะฮฺ-แจ้งข่าวดี นิซาเราะฮฺ-ตักเตือน
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
16 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
19.11.13
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 159 (หะดีษที่ 31/8)

หัวข้อเรื่อง: 
ลักษณะของผู้ที่มีความสมถะ(อัซซุฮดฺ), คำตักเตือนของ "ดุนยา", ศาสนาพุทธมีเชื้อของศาสนาจากฟากฟ้า, การบิดเบือนบทบัญญัติในศาสนาต่างๆ (พุทธ,คริสต์,อิสลาม,ชีอะฮฺ), อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ, อุวัยสฺ อัลก็อรนียฺ, อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ, การเปลี่ยนทัศนะของผู้รู้,
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
10 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
14.11.13
ขนาดไฟล์: 
17.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 18 (อายะฮฺ 17-18)

หัวข้อเรื่อง: 
ทำอย่างไรให้เราพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺ คือคำถามเดียวกับ "ทำอย่างไรให้เราเป็นที่รักของอัลลอฮฺ ?"
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
9 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
12.11.13
ขนาดไฟล์: 
18.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 16 (อายะฮฺ 15-16)

หัวข้อเรื่อง: 
ซูเราะฮฺนี้ถูกประทานที่มะดีนะฮฺ ซึ่งมีชาวยิวอาศัยอยู่ จึงมีเนื้อหาที่กล่าวถึงอะฮฺลุลกิตาบอยู่บ่อยครั้ง เพื่อ เป็นบทเรียน(อุทาหรณ์)แก่มุสลิม เพราะมุสลิมจะอยู่บนโลกนี้ร่วมกับศาสนาอื่นตลอดไป จะต้องมีข้อมูลเพื่อตอบโต้ชี้แจงกับศาสนาอื่น
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
25 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1434
วันที่บรรยาย: 
1.10.13
ขนาดไฟล์: 
16.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 7 (อายะฮฺ 5)

หัวข้อเรื่อง: 
ชาวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ), ศาสนามะญูซ (บูชาไฟ), ฮินดู, พุทธ, จรรยามารยาทของอุละมาอฺยุคก่อนในการวิจารณ์นักรายงานหะดีษ, อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ, อาหารเซ่นไหว้,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
9 ชะอฺบาน 1434
วันที่บรรยาย: 
18.6.13
ขนาดไฟล์: 
14.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 91 (อายะฮฺ 166-175)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5 เศาะฟัร 1434
วันที่บรรยาย: 
18.12.12
ขนาดไฟล์: 
14.30 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 90 (อายะฮฺ 163)

หัวข้อเรื่อง: 
ความเชื่อของยิวและการบิดเบือนคัมภีร์ ผลกระทบต่อสังคม, มุสลิมต้องแตกต่างจากมุชริกีน, ความศรัทธาต่อบรรดานบีและเราะซูล, จำนวนนบี 124,000 ท่าน, ข้อแตกต่างของนบีและเราะซูล, หน้าที่ของนบีและเราะซูลคือ มุบัชชิรีน(ผู้ให้ข่าวดี) มุนซิรีน(ผู้ตักเตือน), พุทธเจ้าเป็นนบี?, ศาสนาจากฟ้า (มะญูซี,พราหมณ์,พุทธ)
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
27 มุฮัรรอม 1434
วันที่บรรยาย: 
11.12.12
ขนาดไฟล์: 
10.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content