ตะยัมมุม

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 12 (อายะฮฺ 6)

หัวข้อเรื่อง: 
การอาบน้ำละหมาดและละหมาด ปรับพฤติกรรมเราได้อย่างไร, การเช็ดศีรษะ, ล้างเท้า, ไว้เครา-โกนเครา-ขลิบ การตกแต่งเคราเพื่อความสวยงาม, การสวมหมวก, สัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่?, การตะยัมมุม,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
27 เชาวาล 1434
วันที่บรรยาย: 
3.9.13
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 24 (อายะฮฺ 43)

หัวข้อเรื่อง: 
ตะยัมมุม, การอาบน้ำละหมาดในกรณีที่ไม่พบน้ำ, กรณีใดบ้างที่อนุญาตให้ตะยัมมุม, การอาบน้ำละหมาดสำหรับสิ่งที่ออกจากทวารทั้งสอง, สัมผัสผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือไม่?, น้ำมะซี วะดี มะนี, กรณีใดที่ต้องอาบน้ำญะนาบะฮฺ(ยกหะดัษ),...
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
15.3.11
ขนาดไฟล์: 
23.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ซาดุลมะอาด ตอนที่ 61-80 แบบฉบับในการอาบน้ำละหมาด,ตะยัมมุม และละหมาด

 หมวดหมู่ » อัซซุนนะฮฺ » ซาดุลมะอาด(แบบฉบับท่านนบี)

-------------

Syndicate content