สังคม

คุยแบบปัญญาชน : บทบาทของพระมหากษัตริย์ ในการทำนุบำรุงศาสนา

สถานที่: 
White Space
วันที่: 
15.10.17

พูดดี...มีอีมาน (สู่อีมานที่มั่นคง 32)

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ ในหลักการของศาสนาอัลอิสลามนั้นมุสลิมต้องมีมารยาทและจริยธรรมของเขาตามคำสั่งและคำห้ามของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่นิสัย มารยาทและจริยธรรมของเรานั้นต้องสอดคล้องกับแนวทางของกิตาบุลลอฮฺและ

จงปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยมารยาทที่ดี (สู่อีมานที่มั่นคง 31)

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า

การพูดสัจธรรม (สู่อีมานที่มั่นคง 22)

ชีวิตของมุสลิมนั้นขึ้นอยู่กับจริยธรรมของเขาซึ่งจริยธรรมของเขาก็ขึ้นอยู่กับอีหม่านของเขา ดังนั้นการที่เราเป็นมุอ์มินก็ต้องผูกพันกับจริยธรรมและมารยาท ซึ่งมารยาทอันมีคุณค่า มีความสวยงาม มีความยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราก็คือ การที่มุสลิมหรือมุอ์มินนั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 37 (อายะฮฺ 51-52)

หัวข้อเรื่อง: 
"ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและชาวคริสต์เป็นมิตร...", อับดุลลอฮฺ อิบนุอุบัย อิบนุสะลูน, อุบาดะฮฺ อิบนุศศอมิต
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
15 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
9.9.14
ขนาดไฟล์: 
22.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 177 (หะดีษที่ 34/1)

หัวข้อเรื่อง: 
“ผู้ใดก็ตาม ได้เห็นสิ่งที่น่ารังเกียจ (มุงกัร คือสิ่งที่หะรอมและมักรูหฺ) ก็จงเปลี่ยนมันด้วยมือ หากไม่สามารถก็(เปลี่ยนแปลง)ด้วยหัวใจ นั่นคืออีมานที่ต่ำที่สุด”
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1435
วันที่บรรยาย: 
28.8.14
ขนาดไฟล์: 
17.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ดะอฺวะฮฺอิสลามียะฮฺ กับการเผชิญหน้าในสังคม

สถานที่: 
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ แยกลำสาลี รามคำแหง
วันที่บรรยาย: 
5 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
9.11.13
ขนาดไฟล์: 
15.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 158 (หะดีษที่ 31/7)

หัวข้อเรื่อง: 
มุมมองของมุสลิมต่อดุนยา, มุสลิมต้องมีบทบาทในการปรับปรุงดุนยา(สังคม)ให้ดีขึ้น, ทัศนะของสะลัฟต่อ "อัซซุฮดฺ"
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
3 มุฮัรรอม 1435
วันที่บรรยาย: 
7.11.13
ขนาดไฟล์: 
13.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การใช้ชีวิตในสังคมวัตถุนิยม

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
ข้อแนะนำในการใช้ชีวิต ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมและสังคมแบบอุตสหกร­รม
สถานที่: 
โรงงานอินเกรส ระยอง
วันที่: 
23.5.13
Syndicate content