นบีอิบรอฮีม

คุฏบะฮฺ อีดิ้ลอัฎฮา 1438

Image: 
สถานที่: 
มุศ็อลลา หน้า White Space
วันที่: 
1.9.17

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 44 (อายะฮฺ 80-83)

หัวข้อเรื่อง: 
อัลลอฮฺมอบศาสนาที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่, ฮิดายะฮฺอยู่ที่อัลลอฮฺ, ฮิกมะฮฺและความรอบรู้,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1438
วันที่บรรยาย: 
29.11.16
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 43 (อายะฮฺ 74-79)

หัวข้อเรื่อง: 
การดะอฺวะอฺของนบีอิบรอฮีม,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
16 เศาะฟัร 1438
วันที่บรรยาย: 
15.11.16
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอิบรอฮีม 6 (อายะฮฺ 35-43)

หัวข้อเรื่อง: 
ดุอาอฺของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
19 ซุลฮิจญะฮฺ 1437
วันที่บรรยาย: 
20.9.16
ขนาดไฟล์: 
22.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

จงอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ (นะศีหะฮฺ 5 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
9.6.16
ขนาดไฟล์: 
1.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เหตุการณ์ที่เป็นความจริง

 
37:91-3 แล้วอิบรอฮีมก็บ่ายหน้าไปยังเจว็ดต่างๆ ของพวกเขา แล้วพูดว่า "พวกเจ้าไม่กิน(อาหารเหล่านี้) บ้างหรือ ?  ทำไมพวกเจ้าจึงไม่พูดเล่า?" แล้วเขาก็หันไปตีพวกมันด้วยมือขวา(ซึ่งถือขวานอยู่)*

คุฏบะฮฺวันอีดิ้ลอัฎฮา 1434

หัวข้อเรื่อง: 
มุสลิมต้องเสียสละเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา, ครอบครัวตัวอย่างสำหรับผู้ศรัทธา, ความเป็นมาของการเชือดกุรบาน, การทำฮัจญ์ตามแบบอย่างนบีอิบรอฮีม,กาเรเสียสละคือดวงวิญญาณของชีวิตมุสลิม มุสลิมอยู่ในโลกนี้ไม่ยอมเสียสละเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา ไม่ใช่มุสลิม..., มุสลิมต้องทำให้ว่าชีวิตของเขาเป็ฯชีวิตแห่งการเสียสละ ใครเสียสละย่อมได้รางวัลมากกว่าและใหญ่กว่า ดังเช่นนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม
สถานที่: 
มุศ็อลลา มัสญิดอุษมาน อิบนุอัฟฟาน ลาดพร้าว 80
วันที่บรรยาย: 
10 ซุลฮิจญะฮฺ 1434
วันที่บรรยาย: 
15.10.13
ขนาดไฟล์: 
8.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

สตรีที่ถูกระบุในอัลกุรอาน 1-4

สถานที่: 
บ้าน ม.ซอลิฮีย์, บ้านตานีพันธ์ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
12.2.06
ขนาดไฟล์: 
40.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

นบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม

หัวข้อเรื่อง: 
ฉายาของท่าน, ศาสนา, การอพยพ(อิรัก-อียิปต์-(ชาม)ฟิลัสฏีน-มักกะฮฺ), นางฮาญัร,
สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
4.10.06
ขนาดไฟล์: 
7.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 135 (อายะฮฺ 260)

หัวข้อเรื่อง: 
ประวัติซุนนะฮฺในประเทศไทย, ตัฟซีร/การอธิบายความหมายและการตีความอัลกุรอานของ ชัยคฺญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนี (แนวปรัชญา,อุปมา-เปรียบเทียบ), มุฮัมมัด อับดุฮฺ, ชัยคฺมุฮัมมัดเราะชีด ริฎอ, มุฮัมมัดอะลี อัลลาฮูรี (ก็อดยานียฺ), อับดุลลอฮฺ ยูซุฟ อะลี, มุฮัมมัด อะซัด (ชาวยุโรป), การโจมตีอิสลามสมัยจักรวรรดินิยมและการอธิบายอัลกุรอานในยุคนั้น, ตัฟซีรญะลาลัยนฺ (ญะลาลุดดีน อัลมะฮัลลี และอิมามญะลาลุดดีน สะยูฏี), การตีความ "การฟื้นคืนชีพ", ครูอะหมัด วะฮาบ, อ.ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์,
สถานที่: 
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
21 เราะบีอุ้ลอาคอร 1428
วันที่บรรยาย: 
8.5.07
ขนาดไฟล์: 
11.90 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content