อะกีดะฮฺ

1020 ปากกาถูกยกแล้วและสมุดบันทึกถูกปิดแล้ว

คำถาม: 
คำถาม : อยากเตือนเพื่อนให้มีความตะวักกัลในการกำหนดของอัลลอฮฺ เคยได้ยินตัวบทฮาดีสที่พูดถึงเรื่องของการบันทึก ประมาณว่า ปากกาได้ถูกยกแล้วและหมึกก็แห้งแล้ว อะไรทำนองนี้ จึงอยากรบกวนเชคช่วยสงเคราะห์หาตัวบทที่สมบูรณ์ให้ด้วยครับ ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนครับ

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

1015 การมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺคำถาม : ผมอยากทราบจุดยืนของท่านช้ยคฺ เกี่ยวกับเรื่องการมีทิศสำหรับอัลเลาะฮฺครับ 

 

 

คำตอบ

 

อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุ้ลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ

1010 อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้อิบลีสไปพบท่านนบีจริงหรือ?

คำถาม : อ่านพบในหนังสือสำหรับเด็ก เกี่ยวกับการที่อัลลอฮฺตะอาลาสั่งให้อิบลีส(ชัยฏอน) ไปพบท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จริงหรือ? ถ้าจริง..มีหลักฐานจากฮะดีษ หรือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือไม่

อัรเราะหฺมาน

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน โรงเรียนศิลปวัฒนา เจริญกรุง
วันที่บรรยาย: 
7.3.09
ขนาดไฟล์: 
12.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ความหมายของ "อะกีดะฮฺ"

ความหมายของ "อะกีดะฮฺ", อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ

ความหมายของ "เตาฮีด"

เตาฮีด หมายถึง “การให้เป็นหนึ่ง การให้เป็นเอกะ” โดยมีรากศัพท์มาจากคำว่า “วะฮิด แปลว่า หนึ่ง” ที่ให้มีความสำคัญต่อการศรัทธาและต้องเชื่อมั่นว่าโลกนี้มีพระเจ้าองค์เดียว ต่างจากศาสนาอื่น เช่น คริสต์ที่เชื่อว่าพระเจ้ามีสาม, มะญูซียฺที่เชื่อว่ามีสองพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความสว่างและพระเจ้าแห่งความมืด หรือพระเจ้าแห่งความดีและพระเจ้าแห่งความชั่ว แต่สำหรับมุสลิมแล้วจะต้อ

ความหมายของ الله

ความหมายของ อัลลอฮฺ

การแบ่งแยกเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในประชาชาติมุสลิม

 

ก่อนอื่นท่านต้องทราบก่อนว่า แท้จริงแล้วท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่า ประชาชาติมุสลิมจะแบ่งแยกออกเป็นพวกๆ มากกว่าเจ็ดสิบจำพวกดังหะดีษที่ว่า

ความสำคัญของวิชาอะกีดะฮฺ

วิชานี้เป็นวิชาที่มีความสำคัญในระดับชีวิตของมุสลิม และมีความสำคัญต่อสังคมโดยทั่วไป การที่เราตระหนักถึงการศึกษาเรื่องหลักการของศาสนาอิสลามมีความสำคัญนั้น ย่อมส่งผลให้เรามีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความถูกต้องในกิจกรรมต่างๆในชีวิต มุสลิมที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายหรือไม่ตระหนักในความสำคัญของวิชาการและความรู้ในเรื่องศาสนาย่อมประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมุมมอ

Syndicate content