อะกีดะฮฺ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 61 (อายะฮฺ 113-114)

หัวข้อเรื่อง: 
อุบายของชัยฏอนในการหลอกลวงผู้ศรัทธา,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
13 ชะอฺบาน 1438
วันที่บรรยาย: 
9.5.17
ขนาดไฟล์: 
21.60 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

อัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัร (สู่อีมานที่มั่นคง 28)

ผู้ศรัทธานั้นในชีวิตของเขาจะเป็นฤดูแห่งการทำอิบาดะฮฺอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาแห่งการสะสมผลบุญและอะมัลศอลิหฺเพื่อเป็นเสบียงในวันกิยามะฮฺ วันแห่งการตอบแทนที่เราจะไปพบอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 54 (อายะฮฺ 103)

หัวข้อเรื่อง: 
สายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์ แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น, การมองเห็นอัลลอฮฺ ในทัศนะของอะฮฺลุซซุนนะฮฺฯ, มุอฺตะซีละฮฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
23 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
21.3.17
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ซูเราะตุลบะเกาะเราะฮฺ 6 (อายะฮฺที่ 21-25 บทบัญญัติแรกของรัฐอิสลาม(จงศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า)

สถานที่: 
บ้านพงษ์พรรฦก บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
16.6.04
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อัลกุรอานสอนอะไร ? (นะศีหะฮฺ 12 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
12 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
16.6.16
ขนาดไฟล์: 
3.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

จงอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ (นะศีหะฮฺ 5 รอมฎอน 1437)

สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
5 รอมฎอน 1437
วันที่บรรยาย: 
9.6.16
ขนาดไฟล์: 
1.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธฏอฆูต (สู่อีมานที่มั่นคง 6)

กะลีมะฮฺ 2 : การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและปฏิเสธฏอฆูต
 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 219 (หะดีษที่ 41/4)

หัวข้อเรื่อง: 
จบหะดีษที่ 41, ผู้ศรัทธาต้องรักบุคคลที่อัลลอฮฺรัก, เกลียดผู้ที่อัลลอฮฺเกลียด, ไม่สนิทสนมกับศัตรูของอัลลอฮฺ, นิยามของ ฮะวา(อารมณ์),มารยาทการให้ความปลอดภัยในสงคราม(ให้ความคุ้มครองแก่เชลย,อิญาเราะฮฺ),),
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
19 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
28.1.16
ขนาดไฟล์: 
20.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ความหมายของ “อัลลอฮฺ” (สู่อีมานที่มั่นคง 5)

กะลีมะฮฺ 1 (การกล่าว “ลา อิลาฮะ อิลลัลอฮฺ มุฮัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ”) : ความหมายของ “อัลลอฮฺ”
 
อีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธา(ตามอะกีดะฮฺที่เราต้องเชื่อมั่น ) เป็นอีหม่านที่เพิ่มขึ้นได้และลดลงได้  ดั่งที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสไว้
Syndicate content