หน้าที่มุสลิม

อมานะฮฺของมุสลิม

หัวข้อเรื่อง: 
"ไม่มีอีมาน สำหรับคนที่ไม่มีอมานะฮฺ", อมานะฮฺทำให้อัลลอฮฺพอพระทัย แต่ทำให้คนโกรธเยอะ
สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
26 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
17.1.15
ขนาดไฟล์: 
46.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การรักษาสิ่งแวดล้อมคือภารกิจของมนุษย์ทุกคน

Image: 
สถานที่: 
มัสยิดมนารุลฮุดา นราธิวาส
วันที่: 
19.1.18

เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 18 (กิตาบุลอีมาน 14,บาบ 42)

หัวข้อเรื่อง: 
42-ศาสนาคือนะศีหะฮฺ, การบัยอะฮฺ, จบกิตาบุลอีมาน//
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
19 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439
วันที่บรรยาย: 
7.12.17
ขนาดไฟล์: 
90.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ฮะยาตี ญันนะตี | ชีวิตของฉัน สวรรค์ของฉัน

หัวข้อเรื่อง: 
จัดโดย กลุ่มต้นกล้าแห่งทางนำ
สถานที่: 
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์
วันที่บรรยาย: 
27 ซุลฮิจญะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
17.9.17
ขนาดไฟล์: 
90.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อะมานะฮฺจะถูกยก (สู่อีมานที่มั่นคง 30)

พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพทั้งหลายครับ อัสสลามุอลัยกุมวะเราะหฺมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺ

ใครที่จะไม่เข้านรก ?

Image: 
สถานที่: 
มัสยิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช
วันที่: 
6.5.17

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 59 (อายะฮฺ 92)

หัวข้อเรื่อง: 
การขัดเกลาเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง, นบีกำจัดอบายมุขออกจากสังคมมุสลิมด้วยการขัดเกลา, แต่ละคนต้องการการขัดเกลาแตกต่างกัน ท่านนบีเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคน,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
6 ญุมาดัลอูลา 1436
วันที่บรรยาย: 
24.2.15
ขนาดไฟล์: 
23.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การละเลยอมานะฮฺ

สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
28 เศาะฟัร 1436
วันที่บรรยาย: 
20.12.14
ขนาดไฟล์: 
13.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 186 (หะดีษที่ 35/8)

หัวข้อเรื่อง: 
"... เป็นความเลวเพียงพอแล้ว คนที่ดูถูกพี่น้องมุสลิม มุสลิมต่อมุสลิมทั้งหมดเป็นที่ต้องห้ามละเมิดเป็นอันขาด ได้แก่ เลือด(ทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต), ทรัพย์สมบัติของเขา และเกียรติของเขา”
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
21 มุฮัรรอม 1436
วันที่บรรยาย: 
13.11.14
ขนาดไฟล์: 
22.50 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 
Syndicate content