สารบัญรายการวิทยุอิสลามอินไทยแลนด์

พฤศจิกายน 2551

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคมที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาทที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/14163973/37a34105/01_Nov.html

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2551

 

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคมที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาทที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

มกราคม 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาทที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/12189743/a54d54f3/01_Jan.html

 

วัน (รายการ)/สัปดาห์  1 2  3  4  5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

  5 ม.ค. 12 ม.ค. 19 ม.ค. 26 ม.ค.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

  6 ม.ค. 13 ม.ค. 20 ม.ค. 27 ม.ค.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

  7 ม.ค. 14 ม.ค. 21 ม.ค. 28 ม.ค.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

1 ม.ค. 8 ม.ค. 15 ม.ค. 22 ม.ค. 29 ม.ค.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

2 ม.ค. 9 ม.ค. 16 ม.ค. 23 ม.ค. 30 ม.ค.

 

 

กุมภาพันธ์ 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/12675288/4d62184d/02_Feb.html

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม

2 ก.พ. 9 ก.พ. 16 ก.พ. 23 ก.พ.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

3 ก.พ. 10 ก.พ. 17 ก.พ. 24 ก.พ.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

4 ก.พ. 11 ก.พ. 18 ก.พ. 25 ก.พ.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

5 ก.พ. 12 ก.พ. 19 ก.พ. 26 ก.พ.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

6 ก.พ. 13 ก.พ. 20 ก.พ. 27 ก.พ.

 

มีนาคม 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/13252471/6d5ae2ef/03_Mar.html

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4 5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม

2 มี.ค. 9 มี.ค. 16 มี.ค. 23 มี.ค. 30 มี.ค.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

3 มี.ค. 10 มี.ค. 17 มี.ค. 24 มี.ค. 31 มี.ค. (ตอบปัญหา)

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

4 มี.ค. 11 มี.ค. 18 มี.ค. 25 มี.ค.  

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

5 มี.ค. 12 มี.ค. 19 มี.ค. 26 มี.ค.  

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

6 มี.ค. 13 มี.ค. 20 มี.ค. 27 มี.ค.  

 

เมษายน 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4 5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม


6 เม.ย. 13 เม.ย. 20 เม.ย. 27 เม.ย.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

  7 เม.ย. 14 เม.ย. 21 เม.ย. 28 เม.ย.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

1 เม.ย.
8 เม.ย. 15 เม.ย. 22 เม.ย. 29 เม.ย.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

2 เม.ย. 9 เม.ย. 16 เม.ย. 23 เม.ย. 30 เม.ย.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

3 เม.ย. 10 เม.ย. 17 เม.ย. 24 เม.ย.