ตอบปัญหา(รวม)

ปัญหาอัลกุรอาน

 
 
มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน - น้ำละหมาด, การแต่งกาย, ท่าทาง
 

ปัญหามุสลิมะฮฺ

หมวดหมู่ » มุสลิมะฮฺ


หัวข้อ : การปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด ถือศีลอด) | การแต่งกาย - หิญาบ, เอาเราะฮฺการเดินทาง - มะหฺรอม | เลือดสตรี | ครอบครัว | ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง | อื่นๆ


[ ค้นหาภายในหน้านี้ให้กด Ctrl F ]

การปฏิบัติศาสนกิจ

 

 การละหมาด

 

 

การถือศีลอด - เดือนรอมฎอน 

 

การแต่งกาย - หิญาบ, เอาเราะฮฺ

 

การเดินทาง - มะหฺรอม

 

เลือดสตรี

 

ครอบครัว

 

ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง

อื่นๆ

 

 

 

 

ตอบปัญหาเกี่ยวกับการถือศีลอด

icon-qa: 

ปัญหามุสลิมะฮฺในเดือนรอมฎอน

--- เลือดสตรี, ประจำเดือน, สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร

 

 

 

ตอบปัญหาเกี่ยวกับการละหมาดตะรอวีหฺและวิตรฺ

icon-qa: 

การละหมาดตะรอวีหฺ

 

 

การละหมาดวิตรฺ

กุนูตในละหมาดวิตรฺ มี 3 ทัศนะ
1- เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺทุกคืนตลอดปี
2- เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺทุกคืนในเดือนรอมฎอน
3- ทัศนะของเศาะฮาบะฮฺและอุละมาอฺส่วนมาก และค่อนข้างไม่มีความขัดแย้งในบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ปฏิบัติในทัศนะนี้คือ เห็นชอบให้กุนูตในละหมาดวิตรฺเฉพาะ 15 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนหรือผ่านไปแล้วครึ่งเดือน (14 หรือ 15 คืน) 

 

สิบคืนสุดท้ายและลัยละตุ้ลก็อดรฺ

 บทความ

อัลเอี๊ยะติก๊าฟ

 

ตอบ: 
4.7.15

ปัญหาเกี่ยวกับการอยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

 ...
  การดำเนินชีวิตในสังคม สังคมมุสลิม  
  การทำงาน การเรียน  
 
การดำเนินชีวิตในสังคมต่างศาสนิก
 
 
สังคมมุสลิม
 
การทำงาน
ธนาคาร ดอกเบี้ย ค้าขาย
 
 
 
 การเรียน

 

 

ปัญหาในการละหมาด

หัวข้อ :
การอะซาน  | การอาบน้ำละหมาด | การละหมาด | ละหมาดญะมาอะฮฺ | ละหมาดญุมุอะฮฺ(วันศุกร์) | เครื่องแต่งกาย | หลังละหมาด
ละหมาดซุนนะฮฺ | ละหมาดเดินทาง | ละหมาดญะนาซะฮฺ | ละหมาดกลางคืน | อื่นๆ (การคำนวณเวลา, กิบลัต ฯลฯ) | ละหมาดอีด
 

 
ไฟล์เสียง
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 61-80 แบบฉบับในการอาบน้ำละหมาด,ตะยัมมุม และละหมาด
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 81-100 แบบฉบับในการละหมาด
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 101-120 แบบฉบับในการละหมาดซุนนะฮฺ
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 121-140 แบบฉบับในการละหมาดดุฮา, ญุมุอะฮฺ และถือศีลอด
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 141-160 แบบฉบับในการละหมาดฟัรฎูและซุนนะฮฺ
ซาดุลมะอาด ตอนที่ 161-182 ละหมาดซุนนะฮฺ, ญุมุอะฮฺ, อีด, กุซูฟ-คุซูฟ

 

การอะซาน

 
การอาบน้ำละหมาด, ญะนาบะฮฺ, นะญาซะฮฺ(นะญิส), ตะยัมมุม
 
ตะยัมมุม
 
 
การละหมาด
 
 
ละหมาดญะมาอะฮฺ
 
ละหมาดญุมุอะฮฺ (วันศุกร์)
 
 
เครื่องแต่งกาย
 
 
หลังละหมาด

 
 
การละหมาดซุนนะฮฺ
 
ละหมาดเดินทาง - ละหมาดย่อ(ก็อศรฺ) - ละหมาดรวม (ญัมอฺ)
 
 
ละหมาดญะนาซะฮฺ
 
ละหมาดกลางคืน
 

อื่นๆ - การคำนวณเวลาละหมาด, กิบลัต