ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1440 (พ.ศ.2561-62)

แถลงการณ์หมายเลข 4001

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1440


------------------

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1440 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1439) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ

 

ดังนั้น วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 จึงเป็นวันที่ 30 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1439 และ วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1440

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


 

0
Your rating: None