ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1439 (พ.ศ.2560-61)

แถลงการณ์หมายเลข 3901

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวในประเทศไทย แต่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวที่อิรัก [ที่มา]

ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 จึงเป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

21 ก.ย.60


แถลงการณ์หมายเลข 3902

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1439 และ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3903

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1439 และ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3904

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอรประจำปี ฮ.ศ.1439 ในจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439) แล้ว ปรากฏว่า มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)


แถลงการณ์หมายเลข 3905

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1439

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลา ประจำปี ฮ.ศ.1439 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1439) แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1439 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1439

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

http://www.islaminthailand.org/dp6/book/6111


 

 

0
Your rating: None