ผลการดูหิล้าลปี ฮ.ศ. 1438 (พ.ศ.2559-60)

แถลงการณ์หมายเลข 3801

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนมุฮัรรอม 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนมุฮัรรอมอันประเสริฐประจำปี 1438 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 ซุลฮิจญะฮฺ 1437) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทย (ตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี) และซาอุดิอาระเบีย ดังนั้น วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

1 ต.ค.59

-- ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมและวันอาชูรออฺ --


แถลงการณ์หมายเลข 3802

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเศาะฟัร 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเศาะฟัรประจำปี ฮ.ส.1438 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 มุฮัรรอม 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 30 เดือนมุฮัรรอม ฮ.ศ.1438 และวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเศาะฟัร ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

30 ต.ค.59
แถลงการณ์หมายเลข 3803

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ของเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัลประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 เศาะฟัร 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ที่ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) 29 พ.ย.59


แถลงการณ์หมายเลข 3804

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะบีอุ้ลอาคอร 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะบีอุ้ลอาคอรประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล ฮ.ศ.1438 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

30 เราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438 (29 ธ.ค.59)


 

แถลงการณ์หมายเลข 3805

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอูลา 1438

    สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอูลาประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้น วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 30 เดือนเราะบีอุ้ลอาคอร ฮ.ศ.1438 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

27 ม.ค.60


แถลงการณ์หมายเลข 3806

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดัลอูลา 1438) แล้ว ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล)ในประเทศไทยและต่างประเทศดังนั้น วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 30 เดือนญุมาดัลอูลา ฮ.ศ.1438 และ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนญุมาดัลอาคิเราะฮฺ ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

26 ก.พ.60


แถลงการณ์หมายเลข 3807

ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนเราะญับ 1438

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.) ได้ติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนเราะญับ ประจำปี ฮ.ศ.1438 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 (ซึ่งตรงกับ 29 ญุมาดาอัลอาคิเราะฮฺ 1438) แล้ว ปรากฏว่ามีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยวจากดารุลอิฟตาอฺ ประเทศอียิปต์ ดังนั้น วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 1 เดือนเราะญับ ฮ.ศ.1438

คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)

28 มี.ค.60

--- ความประเสริฐของเดือนเราะญับ ---


แถลงการณ์หมายเลข 3808
ผลการดูจันทร์เสี้ยวเริ่มต้นเดือนชะอฺบาน 1438
 
สืบเนื่องจากการดูจันทร์เสี้ยวของเดือนชะอฺบาน ในวันพุธที่ 29 เราะญับ ฮ.ศ.1438 (ตรงกับวันที่ 26 เมษายนพ.ศ.2560) ปรากฏว่าไม่มีรายงานการเห็นจันทร์เสี้ยว(หิล้าล) ดังนั้น วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 นี้จึงเป็นวันที่ 30 เราะญับ ฮ.ศ.1438 และ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันที่ 1 เดือนชะอฺบาน ฮ.ศ.1438 จึงขอรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน
คณะกรรมการติดตามผลการดูจันทร์เสี้ยวตามปฏิทินอิสลามแห่งประเทศไทย (คตจ.)
26 เมษายน 2560

 

 

 

0
Your rating: None