ละหมาดตะรอวีหฺและดุอาอฺกุนูต

-- ดูตัวบทภาษาอาหรับและความหมาย --