เมษายน 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4 5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม


6 เม.ย. 13 เม.ย. 20 เม.ย. 27 เม.ย.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

  7 เม.ย. 14 เม.ย. 21 เม.ย. 28 เม.ย.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

1 เม.ย.
8 เม.ย. 15 เม.ย. 22 เม.ย. 29 เม.ย.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

2 เม.ย. 9 เม.ย. 16 เม.ย. 23 เม.ย. 30 เม.ย.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

3 เม.ย. 10 เม.ย. 17 เม.ย. 24 เม.ย.