มีนาคม 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/13252471/6d5ae2ef/03_Mar.html

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4 5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม

2 มี.ค. 9 มี.ค. 16 มี.ค. 23 มี.ค. 30 มี.ค.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

3 มี.ค. 10 มี.ค. 17 มี.ค. 24 มี.ค. 31 มี.ค. (ตอบปัญหา)

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

4 มี.ค. 11 มี.ค. 18 มี.ค. 25 มี.ค.  

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

5 มี.ค. 12 มี.ค. 19 มี.ค. 26 มี.ค.  

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

6 มี.ค. 13 มี.ค. 20 มี.ค. 27 มี.ค.