กุมภาพันธ์ 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบ ครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิ บาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาท ที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์ คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การ ศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/12675288/4d62184d/02_Feb.html

วัน (รายการ) / สัปดาห์  1 2  3  4

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคม ด้วยอิสลาม

2 ก.พ. 9 ก.พ. 16 ก.พ. 23 ก.พ.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

3 ก.พ. 10 ก.พ. 17 ก.พ. 24 ก.พ.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

4 ก.พ. 11 ก.พ. 18 ก.พ. 25 ก.พ.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

5 ก.พ. 12 ก.พ. 19 ก.พ. 26 ก.พ.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

6 ก.พ. 13 ก.พ. 20 ก.พ. 27 ก.พ.