มกราคม 2552

ผังรายการ 1 ( 3 พ.ย. 51 - 15 พ.ค. 52)

วัน/เวลา 18.05-18.15 18.15-18.30 18.30-18.55
จันทร์ ข่าว

สังคม ที่น่าอยู่

ฮิมายะฮฺ / กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ

อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อังคาร ข่าว

พลังเยาวชน

อัซซาบิกูน / ฟิตยะตุลฮักกฺ

สู่อีมานที่มั่นคง

นักวิชาการ

พุธ ข่าว

อัศศิรอฏอลมุ สตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

อัศศิรอฏอลมุสตะกีม

ตอบปัญหาโดยเชคริฎอ

พฤหัส ข่าว

ครอบครัวเข้มแข็ง

บะนาตุลฮุดา / ปรึกษาคุณหมอ

อิบาดะฮฺที่ถูกต้อง

มารยาทที่สวยงาม

ศุกร์ ข่าว

สัมภาษณ์คนสำคัญ

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

การศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

 

ดาวน์โหลด : http://www.4shared.com/dir/12189743/a54d54f3/01_Jan.html

 

วัน (รายการ)/สัปดาห์  1 2  3  4  5

 จันทร์

ข่าว,สังคมที่น่าอยู่,อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม

  5 ม.ค. 12 ม.ค. 19 ม.ค. 26 ม.ค.

 อังคาร

ข่าว,พลังเยาวชน,สู่อีมานที่มั่นคง

  6 ม.ค. 13 ม.ค. 20 ม.ค. 27 ม.ค.

 พุธ

ข่าว,อัศศิร้อฏ อัลมุสตะกีม

  7 ม.ค. 14 ม.ค. 21 ม.ค. 28 ม.ค.

พฤหัส

ข่าว,ครอบครัวเข้มแข็ง, อิบาดะฮฺที่ถูกต้องฯ

1 ม.ค. 8 ม.ค. 15 ม.ค. 22 ม.ค. 29 ม.ค.

ศุกร์

ข่าว,สัมภาษณ์,การศึกษาและเศรษฐกิจ

2 ม.ค. 9 ม.ค. 16 ม.ค. 23 ม.ค. 30 ม.ค.