10 ก.ค.55 - อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สู่อีมานที่มั่นคง

วันที่: 
20 ชะอฺบาน 1433
Date: 
Tuesday, 10 July, 2012
อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม - โครงการอ่านหนังสือลดโทษในบราซิล โอกาสสำหรับคนทำผิด
สู่อีมานที่มั่นคง - การศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ ชีวิตหลังตาย