3 ก.ค.55 - อยู่ในสังคมด้วยอิสลาม, สู่อีมานที่มั่นคง, อิบาดะฮฺที่สวยงาม