เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 26 (กิตาบุลอิลมฺ 8,บาบ 18-20)

หัวข้อเรื่อง: 
18- คนที่อายุน้อย เมื่อไหร่จึงจะรายงานหะดีษได้ 19- การออกไปศึกษา (ออกนอกถิ่นหรือนอกเมือง) 20- ความประเสริฐของคนที่เรียนและสอน
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
14 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
1.3.18
วันที่อัพ: 
Fri, 02/03/2018 - 20:12
ขนาดไฟล์: 
61.70 mb
ความยาว: 
58 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

ภาษาอาหรับ : http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-167بَابٌ: مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟  18- คนอายุน้อย เมื่อไหร่จึงจะรายงานหะดีษได้หะดีษ 76

- ต้องวางซุตเราะฮฺขณะละหมาดหรือไม่ ?

- "สิ่งที่ตัดการละหมาด คือ ผู้หญิง ลา สุนัขดำ" - หะดีษนี้ถูกยกเลิก(มันสูค)ในทัศนะที่ถูกต้อง, แม้จะเป็นหะดีษเศาะฮี้ฮและไม่ถูกยกเลิก ก็มิได้หมายความว่าสามสิ่งนี้ข้ามหน้าละหมาดแล้วจะละหมาดไม่เศาะหฺ หมายรวมว่าการละหมาดอาจจะพร่องไป

- รุกุ่นของการรายงานหะดีษมี 2 ประการคือ ฟังหะดีษมา และ รายงานหะดีษไป

- เศาะฮาบะฮฺอายุน้อยที่ได้รายงานหะดีษคือ อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส, มะหฺมู้ด อิบนุรอบีอฺ

- วัฒนธรรมการให้เกียรติเด็กหะดีษ 77 มะหมูด อิบนุรอบีอฺ - ท่านนบีมาเยี่ยมที่บ้าน นบีอมน้ำแล้วพ่นมาที่หน้าเขา (ขณะนั้นอายุ 5 ขวบ)بَابُ الخُرُوجِ فِي طَلَبِ العِلْمِ

19- การออกไปศึกษา (ต่างถิ่น, ออกนอกถิ่นหรือนอกเมือง เป็นซุนนะฮฺตั้งแต่สมัยนบีและเศาะฮาบะฮฺ)

หะดีษ 78 นบีมูซากับเคาะฎิร

- เคาะฏีบ บัฆดาดี เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรายงานหะดีษ ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ ได้ระบุว่า "คนไม่นับว่ามีความรู้ที่น่าเชื่อถือ จนกว่าจะได้รายงานจากต่างถิ่น"بَابُ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ  20- ความประเสริฐของคนที่เรียนและสอนหะดีษ 79 คนที่รับความรู้ มี 3 ประเภท

ความรู้ที่นบีนำมา เปรียบเสมือนฝนที่ตกลงดิน มีดินชนิดหนึ่งที่ได้รับฝนแล้วปลูกเพาะได้ ดินอีกชนิดหนึ่งปลุกเพาะไม่ได้ แต่กักเก็บน้ำไว้ให้คนได้ดื่มกิน

และฝนไปตกลงบนดินอีกประเภทหนึ่ง เปรียบเสมือนกรวย ใส่น้ำไปก็รั่วออก (ไม่เก็บน้ำ และเพาะปลูกไม่ได้)

- อุละมาอฺ ร็อบบานียฺ - มีความรู้และความเข้าใจ และสอนคนทั่วไปได้ (อุละมาอุลอามมะฮฺ - อุละมาอฺสำหรับคนทั่วไป คนทั่วไปได้ประโยชน์จากเขา)

- อุละมาอฺอีกกลุ่มหนึ่ง มีความรู้มาก แต่ไม่เข้าใจ หรือไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตตามความรู้นั้น (อุละมาอุลคอศเศาะฮฺ)

 

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) -  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 20 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 2 (บาบ 6-12) -  20.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 11 มุฮัรรอม 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 11 (อายะฮฺ 30-31) -  18.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 9 มุฮัรรอม 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด) 1 (บาบ 1-5) -  13.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 4 มุฮัรรอม 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 10 (อายะฮฺ 28-29) -  11.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 2 มุฮัรรอม 1440
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 40 (กิตาบุลอิลมฺ 22//,บาบ 50-53) -  6.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 27 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 9 (อายะฮฺ 26-27) -  4.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 25 ซุลฮิจญะฮฺ 1439