อะนะ มุร็อบบียะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
ความหมาย/ความสำคัญของมุร็อบบียฺ, บทบาทของมุร็อบบียะฮฺ
สถานที่: 
White Space
วันที่บรรยาย: 
18 ซุลฮิจญะฮฺ 1438
วันที่บรรยาย: 
9.9.17
วันที่อัพ: 
Mon, 11/09/2017 - 06:11
ขนาดไฟล์: 
72.00 mb
ความยาว: 
113 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

บรรยาย

ตอบปัญหา

- ความหมายของมุร็อบบียฺ (ครู,ผู้ขัดเกลา)

- ความสำคัญของมุร็อบบียฺ

- ร็อบบียฺ - มุร็อบบียฺ - ตัรบียะฮฺ

- ถ้าไมมีมุร็อบบียฺ(ผู้ขัดเกลา) ฉันก็ไม่รู้จักร็อบบียฺ(พระเจ้าของฉัน)

บทบาทของมุร็อบบียะฮฺ

1. อุดมการณ์/อะกีดะฮฺ

  1.1 การรู้จักอัลลอฮฺ ผ่านการศึกษาอัลกุรอาน และภาคปฏิบัติ

  1.2 ชีวประวัติของนบี เราะซูล และแบบฉบับ

  1.3 สิ่งเร้นลับ การนำเสนอเรื่องราวของสิ่งเร้นลับให้ผู้คนเข้าใจได้ง่าย

2. มารยาทและจริยธรรม

3. การทำงานรับใช้ศาสนา

  3.1 การบริหารเวลา

  3.2 การทำงานอย่างมีระบบ

--ตอบปัญหา---

1- มุสลิมะฮฺที่อยู่เป็นโสดเพื่อทำงานศาสนา ผิดหรือไม่ ?

2- เรียนมหาวิทยาลัย จะตัรบียะฮฺเพื่อนต่างศาสนิกอย่างไร ?

3- บันทึกหะดีษ เฉพาะความหมายได้มั้ย ?

4- คลุมหิญาบไม่ปิดหน้า ผิดหรือไม่ ?

5- ตัรบียะฮฺในโลกออนไลน์ ทำได้แค่ไหน ?

6- สามีต้องการให้ภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน แต่ภรรยาอยากไปสอนกุรอาน จะพูดคุยอย่างไร

7- ขอแนวทางเชิญชวนให้ญะมาอะฮฺ มีอุดมการณ์ในการทำงานศาสนา

8- เรายังไม่ดีพอหรือความรู้ไม่มาก จะเป็นมุร็อบบียฺได้หรือไม่

9- มีแนวทางสร้างมุร็อบบียฺจากค่ายอย่างไร

10- พ่อสั่งให้เราปิดหน้า เราไม่คิดว่าเป็นวาญิบ เราก็เลยปิดๆเปิดๆ เราต้องเชื่อพ่อมั้ย

11- เพื่อนอยากศึกษาอิสลาม ควรเริ่มให้ความรู้อย่างไร

12- เราต้องเป็นมุร็อบบียฺที่ดีก่อนจะไปขัดเกลาคนอื่น ?

13- เราเรียนในสถานที่ที่คนส่วนมากปิดหน้า เราก็ต้องปิดหน้าตาม แต่พอกลับบ้านเราก็เปิดหน้า ?

14- ถ้าเราไม่รู้จักการเป็นมุร็อบบียฺ จะเริ่มต้นการเป็นมุร็อบบียฺอย่างไร

15- จะทำอย่างไรให้เด็กยืนหยัดในการเรียนอัลกุรอาน

16- เพื่อนยังไม่เข้ารับอิสลาม เพราะครอบครัวมีรายได้จากดอกเบี้ย //

ตำราภาษาไทยเกี่ยวกับมุร็อบบียมีน้อย นำตำราจิตวิทยาและประวัตินบี มาประยุกต์ใช้ได้

icon4: 
0
Your rating: None
เรื่อง สถานที่ วันที่
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 82 (อายะฮฺ 138-139) -  21.11.17  มุศ็อลลา White Space 3 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1439
ญิฮาด : ความหมายและความสำคัญ -  18.11.17  White Space 29 เศาะฟัร 1439
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 16 (กิตาบุลอีมาน 12,บาบ 37-) -  16.11.17  มุศ็อลลา White Space 28 เศาะฟัร 1439
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 81 (อายะฮฺ 137) -  14.11.17  มุศ็อลลา White Space 26 เศาะฟัร 1439
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 15 (กิตาบุลอีมาน 11,บาบ 30-36) -  9.11.17  มุศ็อลลา White Space 21 เศาะฟัร 1439
ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 80 (อายะฮฺ 136) -  7.11.17  มุศ็อลลา White Space 19 เศาะฟัร 1439
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 14 (กิตาบุลอีมาน 10,บาบ 26-29) -  2.11.17  มุศ็อลลา White Space 14 เศาะฟัร 1439