ละหมาดตะรอวีหฺ (15 รอมฎอน 1437)

หัวข้อเรื่อง: 
ญูซอฺที่ 22-23 ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ - อัศศอฟฟาต
สถานที่: 
มุศ็อลลาอัซซุนนะฮฺ บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
19.6.16
วันที่อัพ: 
Mon, 20/06/2016 - 16:03
วีดีโอ: 
-
รายละเอียด: 

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 1-2 : ซูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 33:32 - สะบะอฺ 34:54//

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 3-4 : ฟาฏิร 35:1 - ยาซีน 36:27

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 5-6ยาซีน 36:28 - อัศศอฟฟาต 37:21

ละหมาดตะรอวีหฺ ร็อกอะฮฺ 7-8อัศศอฟฟาต 37:22-148

ละหมาดวิตรฺ

icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440