บทเรียนจาก "อัลฮิจเราะฮฺ (การอพยพ)"

หัวข้อเรื่อง: 
บทเรียนจากเหตุการณ์นี้, คุณค่าของการเสียสละของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ, เราจะสานต่ออิสลามอย่างไร?, ปีใหม่อิสลาม
สถานที่: 
มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
วันที่บรรยาย: 
20 ซุลฮิจญะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
4.10.15
วันที่อัพ: 
Sun, 04/10/2015 - 21:20
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
ความยาว: 
84 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

วีดีโอ

  • การอพยพของนบีและเศาะฮฺบะฮฺ, อพยพไปหะบะชะฮฺและการละหมาดฆออิบครั้งแรก
  • การเตรียมการก่อนอพยพ สัตยาบันกับชาวมะดีนะฮฺ(อันศอร)
  • แผนของอัลลอฮฺยิ่งใหญ่กว่าแผ่นของมนุษย์, ต้องกลัวอัลลอฮฺมากกว่ามนุษย์
  • ข้อบิดเบือนของชีอะฮฺต่อท่านอบูบักร อัศศิดดี๊ก
  • นบีเตรียมทุกปัจจัย(สำหรับการอพยพ) เสมือนว่าจะไม่พึ่งพาอัลลอฮฺ  จากนนั้นจึงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ เสมือนว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลย
  • เสียสละเพื่ออิสลามเหมือนนบีมากแค่ไหน ก็จะใกล้ชิดกับนบีมากเท่านั้น
  • การกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณ
  • นบีและเศาะฮาบะฮฺเสียสละเพื่ออิสลามอย่างมากมาย เราจะสานต่ออิสลามอย่างไร ?

 

icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440