ความแค้นของชีอะฮฺ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางแก้ไข

หัวข้อเรื่อง: 
บันทึกการอบรมโครงการ “เราจะปกป้องบรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่านนบีอย่างไร” จัดโดย สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺ และศ่อฮาบะฮฺ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องอีสกานดา โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 กรุงเทพมหานคร
สถานที่: 
โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง
วันที่บรรยาย: 
16 เราะญับ 1432
วันที่บรรยาย: 
18.6.11
วันที่อัพ: 
Fri, 24/06/2011 - 11:52
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
ความยาว: 
115 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

เปิดงาน โดย เชคริฏอ อะหมัด สมะดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือขายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺ และศ่อฮาบะฮฺ / แนวทางการดะอฺวะฮฺต่อชีอะฮฺ

ความแค้นของชีอะห์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางแก้ไข โดย เชคริฏอ อะหมัด สมะดี

วีดีโอ

ตอบปัญหา

1- ชีอะฮฺรักนบีแบบไหน จึงได้ประนามภรรยาของท่าน ? อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺรักนบีและรักภรรยาของท่านด้วย แต่ชีอะฮฺกลับรักเฉพาะท่านนบี แต่ประนามท่านหญิงอาอิชะฮฺ อยากทราบความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ตอบโต้กับชีอะฮฺได้  (ความเชื่อของชีอะฮฺกลุ่มต่างๆ ในประเทศต่างๆ) 
2- 
 
 
 
icon4: 
3.75
Your rating: None Average: 3.8 (4 votes)
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-25) -  20.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 14 (อายะฮฺ 36-37) -  9.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 13 (อายะฮฺ 34-35) -  2.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 23 มุฮัรรอม 1440
เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 39 (กิตาบุลอิลมฺ 21,บาบ 48-49) -  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 20 ซุลฮิจญะฮฺ 1439
กิตาบุลวุฎูอฺ 3 (บาบ 13-14) -  27.9.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 18 มุฮัรรอม 1440