ความแค้นของชีอะฮฺ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางแก้ไข

หัวข้อเรื่อง: 
บันทึกการอบรมโครงการ “เราจะปกป้องบรรดาศ่อฮาบะฮฺของท่านนบีอย่างไร” จัดโดย สมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺ และศ่อฮาบะฮฺ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ ห้องอีสกานดา โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 22 กรุงเทพมหานคร
สถานที่: 
โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง
วันที่บรรยาย: 
16 เราะญับ 1432
วันที่บรรยาย: 
18.6.11
วันที่อัพ: 
Fri, 24/06/2011 - 11:52
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
ความยาว: 
115 นาที
วีดีโอ: 
มี
รายละเอียด: 

เปิดงาน โดย เชคริฏอ อะหมัด สมะดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือขายผู้รักอะฮฺลุลบัยตฺ และศ่อฮาบะฮฺ / แนวทางการดะอฺวะฮฺต่อชีอะฮฺ

ความแค้นของชีอะห์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางแก้ไข โดย เชคริฏอ อะหมัด สมะดี

วีดีโอ

ตอบปัญหา

1- ชีอะฮฺรักนบีแบบไหน จึงได้ประนามภรรยาของท่าน ? อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺรักนบีและรักภรรยาของท่านด้วย แต่ชีอะฮฺกลับรักเฉพาะท่านนบี แต่ประนามท่านหญิงอาอิชะฮฺ อยากทราบความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้ตอบโต้กับชีอะฮฺได้  (ความเชื่อของชีอะฮฺกลุ่มต่างๆ ในประเทศต่างๆ) 
2- 
 
 
 
icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440