มารยาทที่ดีตามกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ(ความรัก)

หัวข้อเรื่อง: 
มารยาทในการแสดงความรัก, รัก-โกรธ เพื่ออัลลอฮฺ, วาเลนไทน์
สถานที่: 
ชมรมผู้ปฏิบัติอิสลามบางปลา สมุทรปราการ
วันที่บรรยาย: 
27 เศาะฟัร 1431
วันที่บรรยาย: 
11.2.10
วันที่อัพ: 
Fri, 12/02/2010 - 11:42
ขนาดไฟล์: 
9.50 mb
ความยาว: 
78 นาที
วีดีโอ: 
-
รายละเอียด: 

icon4: 
เรื่อง สถานที่ วันที่
กิตาบุลวุฎูอฺ 7 (บาบ 33) -  8.11.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 1 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 17 (อายะฮฺ 43-44) -  30.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 22 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 6 (บาบ 28-32) -  25.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 17 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 16 (อายะฮฺ 39-42) -  23.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 15 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 5 (บาบ 22-27) -  18.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 10 เศาะฟัร 1440
ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 15 (อายะฮฺ 38) -  16.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 8 เศาะฟัร 1440
กิตาบุลวุฎูอฺ 4 (บาบ 15-21) -  11.10.18  มัสญิดอาคารไวท์สเปซ 3 เศาะฟัร 1440