คุฏบะฮฺ

การรักษาสิ่งแวดล้อมคือภารกิจของมนุษย์ทุกคน

Image: 
สถานที่: 
มัสยิดมนารุลฮุดา นราธิวาส
วันที่: 
19.1.18

บนเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาที่ถูกต้อง, วิกฤติอักศอ

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
ดะอฺวะฮฺเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคน, ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการดะอฺวะฮฺ, วิกฤติอักศอ ก.ค.60
สถานที่: 
มัสยิดอัลฟาลาหฺ (ปตท.ปาลัส2)
วันที่: 
21.7.17

จงยืนหยัดให้เที่ยงตรง (คุตบะตุลญุมุอะฮฺ 27 ม.ค.60)

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
อิสติกอมะฮฺ, แนวทางที่เที่ยงตรงนั้นชัดเจน แต่ยากลำบากในการยืนหยัด
สถานที่: 
มัสยิดฆุรอบาอฺ ปั๊ม ปตท.ปาลัส
วันที่: 
27.1.17

คุฏบะฮฺอีดิ้ลฟิฏรฺ 1437

หัวข้อเรื่อง: 
ศรัทธาและยืนหยัด(อัลอิสติกอมะฮฺ)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel รามคำแหง 155
วันที่: 
6.7.16

คุฏบะตุนนิกาหฺ อับดุลคอลิก-ฮามีดะฮฺ

สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
6 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
20.8.15
ขนาดไฟล์: 
5.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

คุฏบะตุนนิกาหฺ : นะศีหะฮฺแด่คู่บ่าวสาวและครอบครัวมุสลิม

โดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
สรุปและเรียบเียงโดย อะหฺมัด อดีบ บินอันซอรี สะอีดี
ที่ระลึกงานวลีมะตุนนิกาหฺ อดีบ-นีดา (23 ต.ค.57)

เนื้อหา
- คุฏบะตุลหาญะฮฺ
- นิกาหฺ...ของขวัญจากอัลลอฮฺ
- สามี-ภรรยา...อาภรณ์ของกันและกัน

ปฏิบัติอิบาดะฮฺด้วยหัวใจในเดือนรอมฎอน (คุฏบะฮฺ)

หัวข้อเรื่อง: 
เป้าหมายของการถือศีลอด, ถือศีลอดด้วยหัวใจ ไม่ใช่กระเพาะ, ตักวาอยู่ที่หัวใจ(จิตใจ), มนุษย์ถูกสร้างมาจากดินและ "รูหฺ"(จิตวิญญาณ), คุณภาพของรูหฺ, บทบาทของ "สรีระและจิตใจ", ซัยดุลค็อยรฺ ทำน้อยแต่ได้ผลบุญมหาศาล
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
15 รอมฎอน 1433
วันที่บรรยาย: 
3.8.12
ขนาดไฟล์: 
4.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

เมล็ดพันธุ์แห่งความดี

หัวข้อเรื่อง: 
ความสำคัญของการละหมาดวันศุกร์,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
9 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
วันที่บรรยาย: 
2.3.12
ขนาดไฟล์: 
3.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

เครื่องชั่งน้ำหนักแห่งความดี

หัวข้อเรื่อง: 
เครื่องชั่ง(อัลมีซาน), ชีวิตในโลกนี้เป็นโอกาสสะสมความดี, การฮิจเราะฮฺของท่านนบีในเดือนเราะบีอุ้ลเอาวัล, อัสมาอฺ บินตุอบูบักร
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
11 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1433
วันที่บรรยาย: 
3.2.12
ขนาดไฟล์: 
3.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

คุฏบะตุนนิกาหฺ (อุษมาน-บุชรอ)

สถานที่: 
สตูล
วันที่บรรยาย: 
8 เศาะฟัร 1433
วันที่บรรยาย: 
2.1.12
ขนาดไฟล์: 
30.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content