ครอบครัว/คู่ครอง

การหย่าในเวลาไล่เลี่ยกัน 2 ตอล้าก

คำถาม: 
โดยการหย่าตอล้ากแรกแล้วออกจากห้องนอนของนางไปและอีกประมาณ 5 นาที ก็กลับมาแล้วกลัวว่าที่กลับมานั้นจะเป็นการคืนดีเลยหย่าอีก 1 ตอล้าก อย่างนี้ถือว่าตก 1 หรือ 2 ตอล้าก

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

สามีภรรยาทะเลาะกันรุนแรง ทำให้สามีแยกทางทิ้งภรรยาไป.

คำถาม: 
สามีภรรยาทะเลาะกันรุนแรง ทำให้สามีแยกทางทิ้งภรรยาไปโดยไม่มีใครรู้ว่าสามีแจ้งหรือกล่าวหย่าตามหลักการศาสนาหรือไม่ สามีหรือภรรยาจะไปแต่งงานใหม่ได้หรือไม่

ฟะอะบะวาฮุ (อิทธิพลของพ่อแม่)

สถานที่: 
อยุธยา
วันที่บรรยาย: 
25.4.05
ขนาดไฟล์: 
7.40 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ความรักของท่านนบีที่มีต่อภรรยา

สถานที่: 
บ้านเพียรมานะ ซอยสุภาพงษ์ 4
วันที่บรรยาย: 
20.3.11
ขนาดไฟล์: 
32.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

คุฏบะตุนนิกาหฺ ซอลิหฺ-ฮะซะนะฮฺ

สถานที่: 
บ้านเพียรมานะ ซอยสุภาพงษ์ 4
วันที่บรรยาย: 
20.3.11
ขนาดไฟล์: 
6.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อะกีเกาะฮฺตามแบบฉบับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

สถานที่: 
บ้านตานีพันธ์ ริมคลองบางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
14.3.11
ขนาดไฟล์: 
21.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การสร้างครอบครัวด้วยอิสลาม

หัวข้อเรื่อง: 
ฟัง-ถาม-ตอบ เกี่ยวกับนิกาหฺ ความรัก และครอบครัว
สถานที่: 
บ้านเพียรมานะ ซอยสุภาพงษ์ 4
วันที่บรรยาย: 
20.2.11
ขนาดไฟล์: 
13.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 20 (อายะฮฺ 35)

หัวข้อเรื่อง: 
การตัดสินความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
15.2.11
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 19 (อายะฮฺ 34)

หัวข้อเรื่อง: 
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความรับผิดชอบในครอบครัว, การลงโทษภรรยาเพื่อตักเตือน
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
8.2.11
ขนาดไฟล์: 
18.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 18 (อายะฮฺ 34)

หัวข้อเรื่อง: 
สิทธิและหน้าที่ของ สามี-ภรรยา, ความแตกต่างของ ชาย-หญิง
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
1.2.11
ขนาดไฟล์: 
16.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content