ชีอะฮฺ

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 45 (อายะฮฺ 84-90)

หัวข้อเรื่อง: 
การมาของนบีมาในยุคต่างๆ เป็นสัญญาณว่ามีผู้ส่งมา มาจากแหล่งเดียวกัน, การศรัทธาต่อบรรดานบี, นบีที่เป็นผู้หญิงมีหรือไม่ (นางมัรยัม, มารดานบีมูซา ฯลฯ), ศาสดาของศาสนาอื่นเป็นนบีหรือไม่ ?, ความเชื่อของชีอะฮฺในเรื่องนบีและอิมาม, ทำชิริกจะยกเลิกความดีที่ทำมาท้งหมด (ชิริกใหญ่/เล็ก?)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
13 เราะบีอุ้ลอาคอร 1438
วันที่บรรยาย: 
10.1.17
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

นบี อะฮฺลุลบัยตฺ ศอฮาบะฮฺ เป็นอะไรกัน

Image: 
สถานที่: 
สภายุวมุสลิมโลก(วามี่ย์) ซอยอ่อนนุช 59
วันที่: 
13.3.16

คิดว่าอะกีดะฮฺเดียวกัน !!

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
มหกรรมวิชาการ ผู้รักอะฮ์ลุ้ลบัยต์และศอฮาบะฮ์ ครั้งที่ 1
สถานที่: 
สำนักจุฬาฯ คลอง 9
วันที่: 
20.12.15

ชีอะฮฺกับสถานการณ์โลก

Image: 
สถานที่: 
ลานหลังโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
วันที่: 
7.11.15

72 + 1 = 1

สถานที่: 
มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช 53
วันที่บรรยาย: 
2 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1437
วันที่บรรยาย: 
12.12.15
ขนาดไฟล์: 
26.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

บทเรียนจาก "อัลฮิจเราะฮฺ (การอพยพ)"

หัวข้อเรื่อง: 
บทเรียนจากเหตุการณ์นี้, คุณค่าของการเสียสละของท่านนบีและเศาะฮาบะฮฺ, เราจะสานต่ออิสลามอย่างไร?, ปีใหม่อิสลาม
สถานที่: 
มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว)
วันที่บรรยาย: 
20 ซุลฮิจญะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
4.10.15
ขนาดไฟล์: 
20.00 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

เศาะฮาบะฮฺ...ที่รักของผู้ศรัทธา

หัวข้อเรื่อง: 
รัก-โกรธเพื่ออัลลอฮฺ, ทำไมต้องรักเศาะฮาบะฮฺ, ความเชื่อของชีอะฮฺต่อเศาะฮาบะฮฺ,
สถานที่: 
มัสญิดสวนพลู
วันที่บรรยาย: 
28 ซุลเกี๊ยะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
11.9.15
ขนาดไฟล์: 
22.20 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อันตรายของลัทธิชีอะฮฺที่คาดไม่ถึง 2

หัวข้อเรื่อง: 
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทิมะเสน
สถานที่: 
กลุ่มอิกรอม มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช
วันที่บรรยาย: 
29 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
12.9.15
ขนาดไฟล์: 
29.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

อะฮฺลุลบัยตฺ ลูกหลานนบี

หัวข้อเรื่อง: 
ความหมายของ "อะฮฺลุลบัยตฺ", หะดีษอัลกิสาอฺ, ความเชื่อของชีอะฮฺต่อภรรยานบี, กลุ่มอันนาศิบะฮฺ (พวกที่เกลียดอะฮฺลุลบัยตฺ, ยะซีด อิบนุมุอาวิยะฮฺ), วันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม (วันอาชูรออฺ), การเสียชีวิตของอัลฮุซัยนฺ, หะดีษเฆาะดีรคุม,
สถานที่: 
บ้านฮัจยีชูอิบ โก๊ะเจริญ ปากลัด พระประแดง สมุทรปราการ
วันที่บรรยาย: 
7 ซุลเก๊าะดะฮฺ 1436
วันที่บรรยาย: 
21.8.15
ขนาดไฟล์: 
26.60 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content