การเมืองการปกครอง

คุณสมบัติของผู้ตาม

ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
28 เชาวาล 1434 (4 ก.ย.56)

ในทุกสังคมจะมีบุคคลที่เป็นผู้นำจำนวนน้อย เพราะคุณสมบัติของผู้นำจะต้องเข้มข้นและมีมาตรฐานสูง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบรรลุคุณสมบัติเหล่านี้ จึงทำให้ในสังคมทุกระดับมีผู้ตามมากกว่าผู้นำโดยปริยาย

คิลาฟะฮฺในยุคท่านอุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ

สถานที่: 
กลุ่มอิกรอม มัสญิดดารุลมุตตะกีน อ่อนนุช 53
วันที่บรรยาย: 
19 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
10.1.15
ขนาดไฟล์: 
28.40 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 34 (อายะฮฺ 47)

หัวข้อเรื่อง: 
"..ผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้คือผู้ที่ละเมิด(ฟาสิกูน)"
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
24 เชาวาล 1435
วันที่บรรยาย: 
19.8.14
ขนาดไฟล์: 
23.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 32 (อายะฮฺ 44-45)

หัวข้อเรื่อง: 
กฎหมายอิสลาม
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
19 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
17.6.14
ขนาดไฟล์: 
15.40 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 31 (อายะฮฺ 44)

หัวข้อเรื่อง: 
อายะตุลฮุกมฺ, กฎหมายอิสลาม, มุสลิมกับอัลกุรอาน, บทเรียนจากการทิ้งเตารอตของยิว, รู้จักยิว, ตระกูลนิยม, มุสลิมต้องยึดศีลธรรมอิสลามเป็นมาตรฐานในชีวิต และเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่ต้องให้มีการปกครองด้วยกฎหมายของอัลลอฮฺ
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
12 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
10.6.14
ขนาดไฟล์: 
16.30 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 26 (อายะฮฺ 38-39)

หัวข้อเรื่อง: 
บทบัญญัติและบทลงโทษต่างๆในอิสลาม เป็นความเมตตาของ "พระผู้ทรงเมตตา(อัรเราะหฺมาน)" แก่มนุษย์, การพิจารณาโทษตัดมือ(และเท้า)สำหรับผู้ที่ขโมย, และการพิจารณาโทษสำหรับการทำซินา
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ญุมาดัลอูลา 1435
วันที่บรรยาย: 
4.3.14
ขนาดไฟล์: 
18.80 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

รัฐสภาที่ปลายฝัน

Image: 
สถานที่: 
มัสยิดอัลฟุรกอน ซอยเพชรสุภา ต.จะบังติกอ อ.เมือง ปัตตานี
วันที่: 
30.1.14

การเมืองในอิสลามสำคัญไฉน ?

Image: 
สถานที่: 
มัสญิดซูบูลุสสลาม(ญะดีด) ยะลา
วันที่: 
26.1.14

การเมืองการปกครองในมุมมองของอิสลาม

สถานที่: 
มัสญิดดารุนนะอีม(ทับช้าง)
วันที่บรรยาย: 
18 เศาะฟัร 1435
วันที่บรรยาย: 
21.12.13
ขนาดไฟล์: 
13.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อุดมการณ์อิสลามกับการปฏิรูปการเมือง

Image: 
สถานที่: 
มัสญิดตลาดเมืองใหม่ ยะลา
วันที่: 
10.1.14
Syndicate content