ซะกาต(การบริจาค)

ศาฮัรแห่งรอมฎอน 29 ก.ค.56

หัวข้อเรื่อง: 
ความประเสริฐของแต่ละช่วงสิบคืนในเดือนรอมฎอน, ซิยาเราะฮฺกุโบร์, เอียะอฺติกาฟ, ซะกาตเงินทอง-ร้านค้า-วัว, ทำร้านเสริมสวย,เบเกอรี่, ประกันชีวิต,...
สถานที่: 
White Channel
วันที่บรรยาย: 
20 รอมฎอน 1434
วันที่บรรยาย: 
29.7.13
ขนาดไฟล์: 
17.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก 3 : หัวใจที่กว้างไพศาล

ท่านอิมามอิบนุก็อยยิมได้สรุป ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เกิดความโล่งอกโล่งใจ โดยท่านได้กล่าวถึงหัวข้อนี้หลังจากที่ท่านได้กล่าวถึงซะกาต (อันเป็นเศาะดะเกาะฮที่เป็นวาญิบ) และตอนท้ายท่านได้กล่าวถึงเศาะดะเกาะฮที่เป็นซุนนะฮ ว่า ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ศอดาเกาะฮที่เป็นซุนนะฮมาก เป็นการฝึกฝนให้หัวใจของท่านกว้างขวางไพศาล  และเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คนที่ให้คนอื่นมากเขาจะสบายใจมากขึ้น   

อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก 2 : การผ่าหัวใจของท่านนบี

เชคริฎอ อะหมัด  สมะดี

การผ่าหัวใจของท่านนบีนั้นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับท่าน แต่ประเด็นที่อุละมาอมีความเห็นไม่ตรงกันคือจำนวนครั้งของการผ่าหัวใจของท่าน อุละมาอฺบางท่านให้ความเห็นว่ามีหนึ่งครั้ง บางท่านให้ความเห็นว่ามีสองครั้ง บางท่านให้ความเห็นว่ามีสามครั้ง   

อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก

หัวข้อเรื่อง: 
เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?, ความลำบากใจของท่านนบีในช่วงที่วะฮยฺหยุดไประยะหนึ่งในช่วงแรก, เมื่อท่านนบีถูกชาวกุเรชขัดขวาง, เหตุการณ์ผ่าหัวใจท่านนบี (ครั้งหนึ่งตอนเด็กและอีกครั้งก่อนขึ้นอิสรออฺ), การให้(บริจาค)เศาะดะเกาะฮฺ ด้วยคำพูด ทรัพย์สิน ฯลฯ
สถานที่: 
บ้านตอเล็บ คลองสวน
วันที่บรรยาย: 
3 เศาะฟัร 1434
วันที่บรรยาย: 
16.12.12
ขนาดไฟล์: 
9.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

1649 ที่บ้านมีคนยากจนและแม่หม้าย, เด็กเรียนศาสนาที่ไม่มีพ่อแม่, คนมีหนี้สินมาก ควรให้เงินก้อนนี้แก่ใคร; โต๊ะครูรวย รับซะกาตได้หรือไม่

คำถาม: 
มีเงินหนึ่งส่วนจะทำบุญให้อาจารย์สอนศาสนา แต่มีคนที่บ้านสามคนคือ ยากจนและเป็นแม่หม้าย, เด็กเรียนศาสนาที่ไม่มีพ่อแม่, คนมีหนี้สินมาก ควรให้เงินก้อนนี้แก่ใคร; โต๊ะครูรวย รับซะกาตได้หรือไม่

คำตอบ

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 118 (หะดีษที่ 26/1)

หัวข้อเรื่อง: 
ทุกข้อกระดูกจากผู้คนทั้งหลายนั้น(มีหน้าที่)จะต้องทำเศาะดะเกาะฮฺทุกวัน, มนุษย์มี 360 ชิ้นกระดูก หรือมี 36 หมวด(ข้อ)กระดูก จำเป็นต่อกระดูกทุกข้อต้องทำเศาะดะเกาะฮฺเป็นการขอบคุณ, มุอฺญิซาตของท่านนบีทางวิทยาศาสตร์
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
9 เราะบีอุ้ลอาคอร 1433
วันที่บรรยาย: 
2.3.12
ขนาดไฟล์: 
9.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 117 (หะดีษที่ 25/3)

หัวข้อเรื่อง: 
การบริจาคทานที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สิน 2.การซิกรุลลอฮฺ, มาตรฐานของการทำเศาะดะเกาะฮฺ ไม่จำกัดว่าการบริจาคนั้นจะต้องมีทรัพย์สินหรือวัตถุที่มีมูลค่าในสายตาของมนุษย์ ซึ่งมาตรฐานนี้ท่านนบีสอนไว้แก่มวลผู้ศรัทธา ซึ่งจะมีมาตรฐานด้านอีมาน อันแตกต่างจากผู้ที่ไม่มีความศรัทธา
สถานที่: 
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันที่บรรยาย: 
25 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1433
วันที่บรรยาย: 
17.2.12
ขนาดไฟล์: 
7.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content