การถือศีลอด(ศิยาม)

การถือศีลอดเดือนเราะญับ

ผมได้เคยฟังที่เชคตอบเรื่อง"ความประเสริฐของเดือนรอญับ"ที่เชคบอกว่าไม่มีสุนนะฮฺให้ทำเป็นพิเศษ อย่างเรืองนมาซรอฆออิบ ผมก็พอเข้าใจครับ แต่อย่างเรื่องการถือศิลอดเป็นพิเศษเนี่ยเชคบอกว่าไม่มีเหมือนกัน ผมก็เข้าใจครับ แต่ผมได้ไปอ่านบทความของพี่น้องมุสลิมบางคนบอกว่าถือศิลอดได้พร้อมยกหลักฐานอะไรมากมายเลย

ท่านนบีห้ามถือศีลอดก่อนเข้ารอมฎอน 1-2 วัน

คำถาม: 
ท่านนบีห้ามถือศีลอดก่อนเข้ารอมฎอน 1-2 วัน แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ในช่วงนั้น จะถือได้หรือไม่

ถือศีลอดสิบห้าวันหลังของเดือนชะอฺบาน

คำถาม: 
สลามครับเรื่องท้ายเดือนชะบาน ผมได้ฟังอาจารย์ท่านนึงกล่าวว่า 15 วันสุดท้ายมักโร๊ะถือศีลอดตรงนี้อย่างไรอธิบายด้วยนะครับ :::::::::::::::::::::::::::::::: ตามการอธิบายด้านข้างล่างถือว่าถูกต้องตามหลักฐานไหมครับ --------------- การถือศีลอดในเดือนชะอฺบานถือว่าเป็นสุนนะฮของท่านนบี(ซ.ล) แต่ประเด็นที่สำคัญประการหนึ่ง คือการเจตนาเริ่มถือศีลอดหลังจากครึ่งเดือนแรกของชะอฺบานผ่านไปแล้ว ดังหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ได้กล่าว ความว่า “เมื่อถึงครึ่งเดือนของชะอฺบาน จงอย่าได้ถือศีลอด “ รายงานโดยอิหม่ามตัรมิซีย์ (738) และอบูดาวูด (2337) (ดู อิอฺลาม ฟะวาอิดอุมดะตุลอะห์กาม ของอิบนุ มุลักกิน 5/159-169) ท่านอิบนุมาญะฮ์ รายงานว่า "เมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเดือนชะอฺบานแล้ว จะไม่มีการถือศีลอด จนกว่าจะเข้าสู่รอมะฏอน" ดู หะดิษที่ 1651 จากหะดิษข้างต้นนี้ นักวิชาการศาสนาได้ให้ความเห็นไว้ต่างกันในส่วนของความถูกต้องไว้ถึง 2ทัศนะ --------- ทัศนะแรก เป็นของ เชค มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัลบานีย์ (เชคอัลบานีย์) หรือ เชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ (เชค บินบาซ) หรือ มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด (เชค มุนัจญิดislamqa) และนักวิชาการศาสนาอื่นๆส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า หะดิษข้างต้น เป็นหะดิษที่ศอเหี้ยะ อันเนื่องจากสายรายงานและนักบันทึกหะดิษต่างๆนั้น ล้วนแล้วแต่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ถือว่าการถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังของชะบานข้างต้นนั้น ฮารอม แต่อย่างไรก็ตามกรณีข้างต้นนั้น คือกรณีที่มีเจตนาและเจาะจงว่าจะเริ่มการถือศีลอดหลังจากวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเป็นต้นไปเพียงนั้น ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มถือศีลอดหลังจากวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุมัติ และเป็นกรณีที่เขานั้นถือศีลอดในครึ่งที่สองของเดือนชะอฺบาน เมื่อมันไปตรงกับวันที่ผู้ถือศีลอดได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ หรือเขาได้ถือศีลอดต่อเนื่องกันมาจนเข้าสู่ครึ่งที่สองของเดือนชะอฺบานมาก่อนแล้ว ------------ ทัศนะที่สอง นักวิชาการให้ความเห็นไว้ว่า หะดิษข้างต้นเป็นหะดิษที่ฏออีฟ จึงถือว่า การถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังข้างต้นโดยเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่อนุญาต ให้กระทำได้ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของการให้เหตุผลที่ว่า หะดิษข้างต้นเป็นหะดิษที่ฎออีฟอย่างไรนั้น นักวิชาการเพียงให้เหตุผลว่า มีนักรายงานหะดิษคนหนึ่งขาดความเชื่อถือ แต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใด อีกทั้งนักรายงานหะดิษคนดังกล่าวนั้น ท่านอิหม่ามมุสลิม ยังได้เอาไปจดบันทึกหะดิษ ด้วยซ้ำไป... -------------- สรุป : คือ การถือศีลอดเดือนชะอฺบานนั้นถือว่าเป็นสุนัตเพราะท่านนบี ถือศีลอดเดือนชะอฺบานเป็นประจำ แต่หากตั้งใจจะถือศีลอดเพียงแค่ครึ่งหลังของเดือนชะอฺบานโดยไม่มีสาเหตุใด ๆ เช่น กอฏอชดใช้ศีลอด ถือศีลอดจันทร์และพฤหัสบดี หรือหญิงมีประจำเดือน เป็นต้น ก็ถือว่าฮะรอมนะครับ ( ดู หนังสือมุฆนีอัลมั๊วะห์ตาจญ์ 2/177) วัลลอฮฮุอะลัม

 

อยากทราบว่าหะดีษนี้ศ่อเฮี้ยะฮฺหรือเปล่า ? - ถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังของชะอฺบาน

คำถาม: 
"ท่านนบีได้ถามชายหนึ่งว่า เขาได้ถือศีลอดในครึ่งเดือนหลังของชะบานหรือเปล่า ชายคนนั้นตอบว่าเปล่าครับรอซูล ท่านนบีบอกเขาไปว่าให้ถือศีลอดชดใช้ หลังจากรอมฎอนผ่านไปแล้วด้วย 2 วัน" จะเห็นว่าชายคนนี้ไม่ถือศีลอดครึ่งเดือนหลังของชะอฺบาน -- อยากให้เชคช่วยอธิบายให้หน่อยว่าเอามาใช้กับการห้ามถือศีลอดครึ่งเดือนหลังของชะอฺบานได้หรือเปล่า

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

 

การถือศีลอดเป็นของข้า (อัลลอฮฺ) และข้าจะเป็นผู้ตอบแทน

Image: 
หัวข้อเรื่อง: 
7 รอมฎอน 1435
สถานที่: 
มุศ็อลลา White channel
วันที่: 
5.7.14

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 172 (หะดีษที่ 47/1)

หัวข้อเรื่อง: 
“มนุษย์ไม่เคยบรรจุลงในภาชนะอันใดที่เลวยิ่งกว่า(การบรรจุลงใน)ท้อง เพียงพอแล้วสำหรับลูกหลานอาดัมด้วยอาหารเพียงไม่กี่คำที่สามารถจะยกหลังของเขา..." ประโยชน์ของการหิวต่อสุขภาพกายและหัวใจ, การดำเนินชีวิตของชาวสะลัฟในด้านการบริโภคอาหาร
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
10 ชะอฺบาน 1435
วันที่บรรยาย: 
12.6.14
ขนาดไฟล์: 
19.80 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ฟิตอิบาดะฮฺ...พิชิตตักวาในเดือนรอมฎอน

Image: 
สถานที่: 
โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส
วันที่: 
7.7.13
Syndicate content