คุตบะฮฺญุมุอะฮฺ

คุตบะฮ์วันศุกร์

คุณสมบัติผู้นำตามหลักการอิสลาม (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
2.4.10
ขนาดไฟล์: 
7.20 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

แนวทางสู่สัจธรรมที่โลกต้องรู้ (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5.3.10
ขนาดไฟล์: 
4.00 mb
icon4: 

ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺว่าอิสลามจะไม่่ล้มเหลว

หัวข้อเรื่อง: 
ศัตรูอิสลามจะไม่ประสบความสำเร็จ
สถานที่: 
มัสญิดเนียะมะตุ้ลลอฮฺ ทุ่งครุ
วันที่บรรยาย: 
19.2.10
ขนาดไฟล์: 
4.80 mb
icon4: 

สัจธรรมของการอะซาน (คุฏบะฮฺ)

หัวข้อเรื่อง: 
ความสำคัญของการอะซาน, ผลบุญของผู้ยกอะซานและผู้รับอะซาน, อะซานเป็นเครื่องหมายของมุสลิม, บิล้าล, มุอัซซิน
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
5.2.10
ขนาดไฟล์: 
4.00 mb
icon4: 

อิสลามต้องกลับมาปกครองโลกนี้อีกครั้ง (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
7.7.06
ขนาดไฟล์: 
3.80 mb
icon4: 

ตัดสินอย่างไร ใครดีใครชั่ว (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดอะหฺมะดียะตุศศอลิฮาต อยุธยา
วันที่บรรยาย: 
21.7.06
icon4: 

ชีอะฮฺในเลบานอน (คุฏบะฮฺ)

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
6.8.06
ขนาดไฟล์: 
4.00 mb
icon4: 
Syndicate content