ความรักต่อท่านนบี

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 218 (หะดีษที่ 41/3)

หัวข้อเรื่อง: 
ความรักต่ออัลลอฮฺและร่อซูลในภาคปฏิบัติ, อารมณ์ (หะวา) และนัฟซู (จิตใจ), 3 ประการที่ทำให้ลิ้มรสความหวานของอีมาน, ความรักและความศรัทธา, อะฮฺลุลฮะวา(บิดอะฮฺ), ไวท์แชนแนลเป็นช่องอิควาน?
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
12 เราะบีอุ้ลอาคอร 1437
วันที่บรรยาย: 
21.1.16
ขนาดไฟล์: 
20.80 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 53 (อายะฮฺ 80-82)

หัวข้อเรื่อง: 
"เจ้า(มุฮัมมัด) ก็จะเห็นมากมายในหมู่พวกเขา เป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่ตัวของพวกเขาเองได้ประกอบล่วงหน้าไว้สำหรับพวกเขา อันเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ทรงกริ้วพวกเขาและพวกเขาจะคงอยู่ในการลงโทษตลอดกาล", ต้นตระกูลอาหรับและยิว(บนีอิสรออีล), สายตระกูลนบีนูหฺตามความเชื่อยิว ซาม ฮาม ญาฟิธ, เรือนบีนูหฺ, 911, ชาร์ลี เอบโด, การแยกประเทศปากีสถาน, มุฮัมมัดอะลี ญะนาหฺ,
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
23 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1436
วันที่บรรยาย: 
13.1.15
ขนาดไฟล์: 
24.70 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

การดูหมิ่นท่านนบี...บททดสอบของอุมมะฮฺ

การเรียนรู้หะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ย่อมเป็นการกตัญญูต่อท่าน การฟื้นฟูคำสั่งสอนของท่านด้วยการเรียนรู้และเข้าใจคำสั่งสอนของท่าน ก็เป็นการรำลึกถึงเกียรติของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และความสำคัญของคำสั่งสอนของท่าน และจะทำให้เราใกล้ชิดกับซุนนะฮฺของท่านมากขึ้น

เรารักนบีจริงหรือ ?

สถานที่: 
มัสญิดปากีสถาน
วันที่บรรยาย: 
15.9.12
ขนาดไฟล์: 
15.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

บทเรียนจากฮิจเราะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
ทัศนะต่างๆ ในเรื่องวันเกิดของท่านนบี ? ความสำคัญของวันเกิด, ความหมายของฮิจเราะฮฺ, ให้บทเรียนแก่เราอย่างไร?
สถานที่: 
ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมสันติชน ศิลปวัฒนา
วันที่บรรยาย: 
12 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1433
วันที่บรรยาย: 
4.2.12
ขนาดไฟล์: 
6.00 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

บ่อน้ำท่านนบี

หัวข้อเรื่อง: 
ความสำคัญของการปฏิบัติตตามอัซซุนนะฮฺ ละทิ้งบิดอะฮฺ - حوض النبي صلى الله عليه وسلم, ลักษณะของบ่อน้ำท่านนบีในวันกิยามะฮฺ, ใครที่จะได้ดื่มน้ำจากบ่อ, ใครที่ไม่ได้, ประชาชาติต่างๆ
สถานที่: 
มัสญิดจักรพงษ์ บางลำพู
วันที่บรรยาย: 
9.7.05
ขนาดไฟล์: 
9.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

สิทธิของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน
วันที่บรรยาย: 
19.2.06
ขนาดไฟล์: 
10.60 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 
Syndicate content