เตาบะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม ครั้งสุดท้าย (อายะฮฺ 158-165)

หัวข้อเรื่อง: 
เตาบัตได้ถึงเมื่อไหร่, สัญญาณกิยามะฮฺ, สาเหตุของการแบ่งแยกเป็นกลุ่มต่างๆในศาสนา, จุดยืนและการปฏิบัติต่อผู้เห็นต่างในหลักการศาสนา
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Space
วันที่บรรยาย: 
19 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1439
วันที่บรรยาย: 
6.3.18
ขนาดไฟล์: 
78.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 223 (หะดีษที่ 42/4)

หัวข้อเรื่อง: 
2-อิสติฆฟาร (การขออภัยโทษ), เตาบัต (กลับเนื้อกลับตัว), เตาบัตไม่จริงใจ มีผลอย่างไร?, ดุอาอฺเตาบัต
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
9 ญุมาดัลอาคิเราะฮฺ 1437
วันที่บรรยาย: 
17.3.16
ขนาดไฟล์: 
20.70 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันอาม 21 (อายะฮฺ 39)

หัวข้อเรื่อง: 
การแสวงหาความจริง, ความสว่างและความมืด, จุดเร่ิมของฮิดายะฮฺ, ดุอาอฺขออภัยโทษ, ดุอาอฺนบียูนุส, นบีมูซาต่อว่านบีอาดัม, การเตาบัตจากความผิด, ห้ามตำหนิคนที่เตาบัตแล้ว, กอฎอกอดัรและการความทำผิด, กลอนตาอียะฮฺของอิบนุตัยมียะฮฺ(เรื่องกอฎอกอดัร)
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
8 ญุมาดัลอูลา 1437
วันที่บรรยาย: 
16.2.16
ขนาดไฟล์: 
17.60 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ญามิอุลอุลูมวัลหิกัม ครั้งที่ 220 (หะดีษที่ 42/1)

หัวข้อเรื่อง: 
"โอ้ลูกหลานอาดัม คราใดเจ้าวิงวอนขอฉัน มีความหวังต่อฉัน ฉันก็จะให้อภัย แม้นว่าเจ้ามีความผิดเท่าไหร่ก็ตาม และฉันไม่สนใจ..."
สถานที่: 
มุศ็อลลา White Channel
วันที่บรรยาย: 
3 ญุมาดัลอูลา 1437
วันที่บรรยาย: 
11.2.16
ขนาดไฟล์: 
18.40 mb
วีดีโอ: 
มี
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 26 (อายะฮฺ 38-39)

หัวข้อเรื่อง: 
บทบัญญัติและบทลงโทษต่างๆในอิสลาม เป็นความเมตตาของ "พระผู้ทรงเมตตา(อัรเราะหฺมาน)" แก่มนุษย์, การพิจารณาโทษตัดมือ(และเท้า)สำหรับผู้ที่ขโมย, และการพิจารณาโทษสำหรับการทำซินา
สถานที่: 
มัสยิด มูลนิธิสันติชน
วันที่บรรยาย: 
3 ญุมาดัลอูลา 1435
วันที่บรรยาย: 
4.3.14
ขนาดไฟล์: 
18.80 mb
วีดีโอ: 
-
Image: 
icon4: 

ความสูงส่งของผู้ศรัทธาอยู่ที่การรักษาอมานะฮฺ

หัวข้อเรื่อง: 
ฟิตนะฮฺ, อะมานะฮฺ, บททดสอบของผู้ศรัทธา, อีมานจะเปื่อยไปเหมือนเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆ ถ้าเราปล่อยไว้โดยไม่เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ไม่เติมน้ำมันให้อีมาน เมื่อโดนทดสอบหรือการฟิตนะฮฺ อีมานก็จะเสียหาย
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
20 เราะบีอุ้ลเอาวัล 1434
วันที่บรรยาย: 
1.2.13
ขนาดไฟล์: 
3.70 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

1659 ปลดอดีต (เตาบัต) ความผิดใหญ่ที่เราเคยทำ อัลลอฮฺจะยกโทษให้หรือไม่ ?)

คำถาม: 
อดีตที่เราทำผิดไป เมื่อปลดอดีต (เตาบัต) อัลลอฮฺจะทรงอภัยให้ทุกอย่าง ความผิดใหญ่ที่เราเคยทำ อัลลอฮฺจะยกโทษให้หรือไม่ ?)

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 73 (อายะฮฺ 136)

หัวข้อเรื่อง: 
การแก้ปัญหามุนาฟิกด้วยหลักการอิสลาม, ลักษณะมุนาฟิกีน
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
22 เราะญับ 1433
วันที่บรรยาย: 
12.6.12
ขนาดไฟล์: 
7.80 mb
วีดีโอ: 
-
icon4: 

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 54 (อายะฮฺ 100)

หัวข้อเรื่อง: 
และผู้ใดที่อพยพไปในทางของอัลลอฮฺเขาก็จะพบในผืนแผ่นดิน ซึ่งสถานที่อพยพไปอันมากมาย และความมั่งคั่งด้วย และผู้ที่ออกจากบ้านของเขาไป ในฐานะผู้อพยพไปยังอัลลอฮฺ และรอ่ซูลของพระองค์ แล้วความตายก็มาถึงเขา แน่นอนรางวัลของเขานั้นย่อมปรากฏอยู่แล้ว ณ อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นเป็นทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ, เชคเนียมะตุ้ลลอฮฺ อัยยูบ, อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ, อย่าเช่งความมืด จุดเทียนดีกว่า, ญะมาอะฮฺตับลีฆ-ดะอฺวะฮฺ, ตักเตือนในเรื่องผิด ส่งเสริมในเรื่องดี,
สถานที่: 
มัสญิดบ้านตึกดิน ราชดำเนิน
วันที่บรรยาย: 
23 เศาะฟัร 1433
วันที่บรรยาย: 
17.1.12
ขนาดไฟล์: 
12.00 mb
วีดีโอ: 
มี
Image: 
icon4: 
Syndicate content